Hopp til innhold

Filmet spektakulært spekkhogger-møte: – Det var mange, mange hundre

Fisker Alexander Olsen har sett spekkhoggere før. Men ikke i mengder som dette.

Sjekk det skuet: Hundrevis av spekkhoggere utenfor Røst.

Sjekk det skuet!

Den erfarne sildefiskeren Alexander Olsen, styrmann om bord «Skolmen», møtte en voldsom mengde spekkhoggere på yttersiden av Røst i Nordland denne uken.

I videoen han delte på Facebook anslo han at det måtte være over 1000 individer.

– Det var mange, mange hundre. Det er det ikke tvil om, sier han til NRK.

Selv om Olsen har vært på sildebåten i 20 år, har han aldri sett lignende.

– Det var en artig opplevelse. Vi er vant til at det er spekkhoggere ved båten, kanskje både 10 og 15, men hundrevis har jeg ikke opplevd før.

Eksperter på å finne silda

Audun Rikardsen er professor i arktisk og marin biologi ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø.

Også han lar seg imponere av bildene, som viser mange dyr.

– Fordi de aller fleste spekkhoggerne i nordøst-Atlanteren er sildespisere er det ikke usannsynlig at det kan ha vært over tusen individer i området, i og med at det er så mye sild der nå.

Han forteller at de merket to spekkhoggere ved Skjervøy i november, og før jul dro disse ut i havet.

– Disse vandret etter hvert ned til området ute i havet vest av Røst og har oppholdt seg der siden da, en god stund før fiskebåtene begynte å fiske i det samme området. Det tyder på at det har vært mye sild i området over lengre tid, og det har nok tiltrukket seg flere og flere individer.

Satelittmerket spekkhugger foran KV Sortland - Audun Rikardsen (lav oppl)

Satellittmerket spekkhogger foran KV Sortland.

Foto: Audun Rikardsen

Samler seg i store mengder

Spekkhoggere følger silda store deler av året, og er eksperter på å finne den. Forskerne anslår at det er rundt 15.000 individer i nordøst-Atlanteren.

Sildefisker Olsen filmet skuet på Røsttunga. Et grunt område utenfor Røst man vet det kan samle seg sild på denne tiden av året.

– Nå samler silda seg i store mengder og er på vei inn til gytebankene fra Helgeland og ned til og med Mørekysten. Da samler også spekkhoggerne seg i det samme området.

At fiskebåtene er der, gir også en forsterkende effekt fordi spekkhoggerne følger sildefiskeflåten.

– Dette er nok årsaken til at vi ser så mye spekkhoggere akkurat der nå.

Her fikk fiskerne på MS Skolmen full klaff i januar i år.

Trekker sørover

Spekkhoggere er smarte dyr. De gjenkjenner lyder fra fiskebåter på lang avstand, og vet at de kan bety et «gratismåltid».

Det er alltid noe halvdød sild å finne rundt nota. Den kan spekkhoggerne bare plukke fritt og slipper slik å bruke energi på å fange den selv, forteller Rikardsen.

Hvalforsker Audun Rikardsen

Audun Rikardsen ved UiT.

Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

– Denne tiltrekningen til fiskebåter er en adferd vi har sett blitt mer og mer vanlig blant spekkhoggere og vi har kartlagt dette i flere studier når silda er inne i fjordene.

Fisket foregikk for litt siden hovedsakelig utenfor Troms og når fisket er ferdig der vil mye av spekkhoggerne trekke sørover.

De vet fra tidligere år at sildefisket vil fortsette der i neste omgang.

Nå først trekker både silda og fiskebåtene gradvis inn mot Trænabanken.

– Hele eventyret siger lenger og lenger inn mot bankene der og sørover til og med Møre. Da vil spekkhoggerne følge etter og spre seg over dette området.