Siktet for fem voldtekter: Må tilbringe fire nye uker i varetekt

Politiet har utvidet siktelsen mot en mann fra Tysfjord som sitter varetektsfengslet for fem voldtekter.

Drag sentrum i Tysfjord

Nordland politidistrikt har registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjord-saken. Her ser vi et bilde fra Drag i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det var 6. desember at mannen ble siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold. Onsdag ble varetekten – fortsatt med brev og besøkskontroll – forlenget med ytterligere fire nye uker.

Mannen, som er i slutten av 40-årene, har sittet varetektsfengslet siden 7. desember. Ifølge hans forsvarer Hilde Guldbakke stiller han seg uforstående til den alvorlige siktelsen.

Siktelsen utvidet

Mannen, som sitter i varektekt i Bodø fengsel, har samtykket til forlenget varetektsfengsling. Begrunnelsen for varetektsfengslingen er faren for bevisforspillelse.

Siktelsen er nå utvidet med tre punkter.

– Det omhandler to forhold for det å i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år og ett forhold for i ord å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år gjennom bruk av elektronisk kommunikasjon, sier politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Fem fornærmede

Til sammen er det nå fem fornærmede i saken, opplyser Nordland politidistrikt.

Så langt består det omfattende Tysfjord-komplekset av minst 56 sedelighetssaker, som blant annet har forbindelser til det læstadianske trossamfunnet i kommunen.

Mannen er siktet for fem voldtekter av fem kvinner. Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede er i dag 81 år gammel. Politiet understreker at det kan dukke opp flere fornærmede i saken.

Deler av siktelsen mot mannen baserer seg på at han skal ha misbrukt sin stilling eller et avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

Under etterforskningen så politiet et mønster i overgrepene som førte til gjenopptakelsen av to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

Omfattende sak

Politiet ble kjent med saken da en av de fornærmede tok kontakt i begynnelsen av juni 2016 – før VGs store avsløring 11. juni som trolig bidro sterkt til at Tysfjord-komplekset har vokst så kraftig så raskt som det har gjort.

Elleve kvinner og menn sto fram i avisen og fortalte om overgrepene de var blitt utsatt for gjennom flere tiår. I løpet av året som er gått siden, har Tysfjord-komplekset vokst til å omfatte hele 56 sedelighetssaken og kan komme til å vokse ytterligere, ifølge Løkkebakken.

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningspersoner, opplyser politiet. Det er i tillegg til sedelighetssakene også registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten.