Siktet for fem voldtekter: – Han stiller seg uforstående til siktelsen

Mannen som er siktet for å ha voldtatt fire kvinner, stiller seg uforstående til beskyldningene. Politiet ser siktelsen i sammenheng med den store overgrepssaken som har rystet Nordland-kommunen.

Hilde Guldbakke

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Hilde Guldbakke.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Mannen, som er i slutten av 40-årene, har sittet varetektsfengslet siden 7. desember – siktet for å ha voldtatt en eller flere kvinner.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Hilde Guldbakke til NRK.

Hun har snakket med sin klient, som nå sitter varetekstfengselet i Bodø fengsel i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

– Etterforskningen er foreløpig i en veldig tidlig fase. Derfor er det ikke mer å si om saken nå, legger hun til.

Politiet fikk likevel Salten tingretts medhold i at avgjørende bevis kunne gå tapt eller bli ødelagt hvis mannen fikk være på frifot. Den videre etterforskningen kan avdekke flere straffbare forhold, men politiet har ingen grunn til å tro at saken involverer flere gjerningspersoner.

– Saken er en del av Tysfjord-sakene. Den føyer seg inn i ukulturen som har eksistert og som trolig fortsatt eksisterer hos enkelte i det området, sier påtalesjef Stig Morten Løkkebakken i politiet i Salten til NRK.

Så langt består det omfattende Tysfjord-komplekset av minst 56 sedelighetssaker, som blant annet har forbindelser til det læstadianske trossamfunnet i kommunen.

Fire fornærmede

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken sier at politiet ikke kan utelukke at det er flere fornærmede i saken.

Foto: Ola Helness / NRK

Mannen er siktet for fem voldtekter av fire kvinner. Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede er i dag 81 år gammel. Politiet understreker at det kan dukke opp flere fornærmede i saken.

Deler av siktelsen mot mannen baserer seg på at han skal ha misbrukt sin stilling eller et avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

– Vi har fortsatt opplysninger som vi ikke har konfrontert siktede med i avhør. Vi vil ikke gå ut i mediene nå med mer informasjon, av hensyn til den videre etterforskningen, sier Løkkebakken.

Under etterforskningen så politiet et mønster i overgrepene som førte til gjenopptakelsen av to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

Løkkebakken vil verken ut med hvilken posisjon mannen hadde som han kunne utnytte i seksuelt øyemed, eller hva som kjennetegnet mønsteret som satte etterforskerne på sporet av ham.

Omfattende overgrep

Drag sentrum i Tysfjord

Oppdaterte tall per 1. november viste at Nordland politidistrikt har registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjord-saken. Her ser vi et bilde fra Drag i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Politiet ble kjent med saken da en av de fornærmede tok kontakt i begynnelsen av juni 2016 – før VGs store avsløring 11. juni som trolig bidro sterkt til at Tysfjord-komplekset har vokst så kraftig så raskt som det har gjort.

Elleve kvinner og menn sto fram i avisen og fortalte om overgrepene de var blitt utsatt for gjennom flere tiår. I løpet av året som er gått siden, har Tysfjord-komplekset vokst til å omfatte hele 56 sedelighetssaken og kan komme til å vokse ytterligere, ifølge Løkkebakken.

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningspersoner, opplyser politiet. Det er i tillegg til sedelighetssakene også registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten.

– Jeg vil ikke gå inn på om det er noen forbindelser mellom siktede i denne saken og andre mistenkte i Tysfjord-komplekset, sier Løkkebakken.