Psykotisk i gjerningsøyeblikket

62-åringen som er siktet for drapet på politimannen Olav Kildal var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Mistet livet i tjeneste: Politioverbetjent Olav Kildal

DREPT: Politioverbetjent Olav Kildal ble drept 22. april. Drapsmannen var ifølge sakkyndige psykotisk.

Foto: Arne Forbord, Rana Blad

I følge rapporten fra de to rettspsykiatrisk sakkyndige var mannen psykotisk da drapet skjedde på Mo i Rana i april i år.

De to sakkyndige gjennomførte en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede ved Brøset kompetansesenter i Trondheim før de kom til at han var utilregnelig da drapet skjedde.

– Etter undersøkelsen er mannen nå flyttet tilbake til sikkerhetsposten ved Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri, sier påtaleansvarlig i Salten politidistrikt, politiadvokat Øyvind Rengård.

Ikke avhørt

Den siktede har så langt ikke latt seg avhøre av politiet, men vil frem mot hovedforhandling motta fortløpende tilbud om å la seg avhøre.

– Salten politidistrikt regner med å ha saken ferdig etterforsket innen kort tid, og deretter blir saken formelt sett overtatt av Nordland statsadvokatembeter. Derfra vil saken bli oversendt til Riksadvokaten for endelig vurdering av tiltalespørsmålet, sier Rengård.

Forlenget varetekt

62-åringen fikk nylig forlenget varetektsfengslingen i tolv uker frem til starten av september, og vil bli begjært videre fengslet frem til hovedforhandling. Han har vært i politiets varetekt siden 22. april i år, dagen etter at Olav Kildal ble drept.

Rettssaken er berammet til 1. november i Rana tingrett. Det er satt av 4 dager til behandling av saken. Saken vil bli aktorert av Erik Thronæs ved Nordland statsadvokatembeter.

Aksjon

UTILREGNELIG: En 62 år gammel mann ble 23. april pågrepet i en politiaksjon og siktet for overlagt drap.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen