Hopp til innhold

Siktede skal ha begått overgrep mot 20 personer etter at han ble avhørt

Mannen fra Tjeldsund i Nordland som er siktet for overgrep mot 40 personer, kunne blitt stoppet allerede i 1999. Politiet hadde mannen inne til avhør, men saken ble henlagt.

Heidi Kløkstad

Visepolitimester i Nordland politidistrikt, Heidi Kløkstad, sier mannen som i dag er siktet for overgrep mot 40 personer, ble etterforsket i 1999 for liknende forhold. Saken ble da henlagt.

Foto: Ola Helness / NRK

Overgrepssaken fra Tjeldsund i Nordland vokser i omfang. I går ble det kjent at mannen i 60-årene tilsammen er siktet for overgrep mot 40 personer.

Nå viser det seg at om lag halvparten av de fornærmede i saken, er knyttet til overgrep som skal ha skjedd etter at politiet henla en liknende sak mot mannen for 19 år siden. Det bekrefter etterforskningsleder Ragnhild Normann til NRK.

I 1999 ble mannen etterforsket mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år. Saken ble henlagt samme år.

– I etterpåklokskap kan man si at vi kunne gjort mer, og vi kunne gravd dypere. Dette har vi gjort i dag, og kommet fram til et annet resultat, sier visepolitimester i Nordland politidistrikt, Heid Kløkstad.

Hun sier at politiet i 1999 avhørte flere personer som var mulige fornærmede i saken, samt vitner, men at politiet den gang ikke fikk opplysninger som gjorde at de kunne gå videre med saken.

Mannen som er i 60-årene, erkjenner ikke straffskyld etter siktelsene.

Andre politimetoder

Kløkstad sier at politiets metoder for å etterforske overgrepssaker har endret seg siden mannen ble etterforsket. for snart 20 år siden.

I Tjeldsund-saken var de fleste av de fornærmede guttene mellom 14 og 17 år da overgrepene skal ha skjedd.

– Vi har i dag et helt annet fokus på blant annet de fornærmede i saken, de fornærmedes rettigheter er styrket med tiden, samt at vi har mer og bedre kunnskap om hvordan vi skal nærme oss fornærmede i overgrepssaker.

Kunne politiet gjort en bedre jobb tilbake i 1999 med denne saken?

– Det er vanskelig å si, men det hører også til historien at noen av dem som den gang valgte å ikke forklare seg, eller benektet for at ting hadde skjedd, har i dag forklart om overgrep.

Kløkstad tror også at flere fornærmede tør å stå fram i dag fordi overgrepssaker er mindre tabubelag nå enn tidligere.

Lært av Tysfjordsaken

Hvordan har Tysfjord-saken påvirket denne etterforskningen?

– Dette er en sak som har mange paralleller med Tysfjord-saken fordi det er alvorlige straffesaker med mange fornærmede, og det har skjedd i små lokalsamfunn.

Ifølge Kløkstad har erfaringene fra Tysfjord-saken vært nyttige og verdifulle for politiet å ta med inn i Tjeldsundsaken.

– Å jobbe i små lokalsamfunn er svært krevende fordi mange parter er involvert. Familier blir berørt. Ikke minst er det vanskelig for både fornærmede og vitner å stå fram med sine forklaringer fordi det er mange relasjoner, sier Kløkstad.