Siktede avhørt for fjerde gang

Politiet i Salten har nå gjenomført det fjerde avhøret med Bodø-mannen (35) som er sikta i overgrepssaka.

Kriminalsjef Arne hammer, Salten politidistrikt

SAMARBEIDER MED POLITIET: Mannen er samarbeidsvillig og står fast på det han har sagt i tidligere avhør, sier kriminalsjef Arne Hammer.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Mannen er samarbeidsvillig og står fast på det han har sagt i tidligere avhør, sier kriminalsjef Arne Hammer.

Tilsammen har det nå vært 18 avhør i overgrepsaka, der gutter mellom 8 og 16 år skal være seksuelt misbrukt av Bodø-mannen.

I kontakt med flere

Poltiiet har også hatt kontakt med flere gutter som de mener er misbrukt av mannen i 30-årene,

Mannen i 30-årene fra Bodø som er siktet for seksuelle overgrep mot gutter mellom 8 og 16 år ble avhørt for fjerde gang i går. Totalt er nå 18 avhør gjennomført av fornærmede og vitner, og flere er planlagt i dagene frem mot jul.

Analyserer beslaget

Beslag i overgrepssaken i Salten politidistrikt

BESLAG: Politiet beslagla mange filmer hos den siktede 35-åringen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Politiet fortsetter arbeidet med analyser og gjennomgang av databeslag fra siktede og de fornærmede, og er i ferd med å avslutte analyserarbeidet med beslagene knyttet til noen av personene i saken.

Informasjonen politiet sitter på per i dag blir nå strukturert og organisert, og den videre etterforskingen vil i hovedsak konsentere seg om bevissikring og dokumentasjon av opplysninger som allerede er kjente.

Kripos bistår fortsatt

– Kripos vil fortsette å bistå Salten politidistrikt til ut januar måned, både med dataanalyser, avhør og planlegging av avhør, sier Hammer.

Ingen flere bistandsadvokater er foreløpig oppnevnt. Av hensyn til ofrene kan politiet enda ikke gå ut med navnene på de to identitetene mannen har operert med på Internettet, siden mange trolig enda ikke vet at de har vært i kontakt med den siktede.

De forskjellige kriminelle handlingene mannen har utført både rent fysisk og over Internettet har strafferammer på mellom 1 og 21 års fengsel, og handlingene er av svært forskjellig karakter.