Sikrere innflygning i Brønnøysund

Avinors satellittbaserte innflygingssystem SCAT-I er godkjent av Luftfartstilsynet for prøvedrift på Brønnøysund lufthavn, Brønnøy. - Systemet vil gi et vesentlig sikkerhetsbidrag til kortbanenettet, sier administrerende direktør Sverre Quale i Avinor.

En av Widerøes Dash 8-maskiner
Foto: Thomas Bjørnflaten, Bjørnflaten, Thomas

Avinor er dermed den første flyplassoperatøren i verden som setter i operativ drift et satellittbasert presisjonsinnflygingssystem av denne kategori.

Spesielt for kortbaner

SCAT-I er spesielt egnet for kortbanenettet der det av topografiske og andre årsaker ikke er installert instrumentlandingssystemer og glidebaneanlegg av den type som brukes på større lufthavner.

Hjelp fra GPS

SCAT-I er en forkortelse for Special Category I og er et innflygingssystem basert på satellittsystemet GPS. Systemet består av minimum 24 satellitter og gir en posisjonsbestemmelse på cirka 20 meter hvor som helst på kloden. Ved hjelp av differensial GPS  kan posisjonen bestemmes med en nøyaktighet på cirkaa 10 centimeter. Flyet vil motta en alarm dersom flyet kommer for langt ned eller til siden for innflygingstunnelen.

Bedre sikkerhet

- Dette er en svært viktig milepæl i et flysikkerhetsprosjekt som Avinor har arbeidet med i lang tid. SCAT-I vil gi et vesentlig sikkerhetsbidrag til kortbanenettet. Systemet har vært igjennom en rekke godkjenninger, og avionikken er sertifisert av amerikanske og kanadiske luftfartsmyndigheter, sier administrerende direktør Sverre Quale i Avinor i ei pressemelding.

Luftfartstilsynets godkjenning omfatter:

  • Teknisk godkjenning av bakkestasjon.
  • Driftsinstruks for Brønnøysund lufthavn, Brønnøy.
  • Opplæring av flynavigasjonstjenesten og lufttrafikktjenesten ved Brønnøysund.
  • Opplæring av flygeledere ved Bodø Kontrollsentral.
  • Innflygingsprosedyre for Brønnøysund.
  • Kontrollflyging av innflygingsprosedyre.
  • Sikkerhetsvurdering av SCAT-I Brønnøysund.