Sikkerhetsdirektør bekymret over eksplosiv-tilsyn: – En uakseptabel situasjon

I et tilsyn med 23 bedrifter som håndterer sprengstoff, fant Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at sju av bedriftene hadde avvik i sikringen. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen er bekymret over funnene.

Anne Rygh Pedersen

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen sier det er åpenbare, gode grunner til strenge krav for oppbevaring av sprengstoff og er bekymret over avvikene.

Foto: Simon Solheim / NRK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i fjor høst et tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiver. Sju av tilsynene førte til politianmeldelser og forelegg opp til 50 000 kroner.

– Spesielt de siste årene er det knyttet økt oppmerksomhet rundt disse lagrene sett opp mot trusselbildet, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Hun sier det er gode grunner til at det er strenge krav til bedrifter som oppbevarer eksplosiver.

– Det er viktig at eksplosiver ikke faller i urette hender, altså til de som ønsker å utføre kriminelle handlinger. Det er en av grunnene til at det er så strenge regler for å oppbevare sprengstoff, sier Pedersen.

Tre av de anmeldte bedriftene holder til i Nordland, mens de øvrige fire er fordelt på Sør- og Nord-Trøndelag.

dsb

Ikke alle eksplosivlagre har tilfredsstiller gjeldende krav til alarm og innbruddsmotstand. Bildet er ikke knyttet til et av de aktuelle tilsynene.

Foto: DSB

– Mange alvorlige brudd

Fire virksomheter har fått forelegg på 50 000 kroner, en virksomhet har fått forelegg på 25 000 kroner og en bedrift fikk 14 000 kroner.

9 av 10 virksomheter meldte i en egenmelding i 2015 at tilstanden i eksplosivlagrene var god. Tilsynet fra DSB viser imidlertid at dette ikke stemmer. Både i 2015 og 2016 ble det funnet mange mangler og avvik.

– Vi er litt bekymret knyttet til at det var såpass mange som hadde til dels store feil på sikringen rundt sine lagre. Det er en uakseptabel situasjon som vi tar på alvor og tar med bedriftene det gjelder. Vi bruker også informasjonen fra disse tilsynene for resten av bransjen, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Pedersen tilbakeviser at kravene for håndtering og oppbevaring er for dårlige og sier at disse er nedfelt i forskrifter.

– Det er jo også 16 bedrifter som hadde ting i orden. Ja, det er en stor andel som hadde feil. Disse er påpekt og bedriftene har fått pålegg om retting, og det forventer vi at har skjedd, sier hun.

Økt oppmerksomhet rundt eksplosiver

Cecilie Daae.

Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser alvorlig på funnene.

Foto: Yann Aker / DSB

DSB-direktør Cecilie Daae sier at de kommer til å fortsette å ha blikket rettet mot disse lagrene, om det er slik at det er alvorlige brudd på regelverket.

– Vi har hatt ekstra oppmerksomhet rundt eksplosivlagre de siste årene. Tilstanden ved flere av lagrene denne gangen var så alvorlig at vi valgte å politianmelde flere bedrifter, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Hun mener de må kunne forvente at eksplosivlagrene har alarmer som fungerer som forutsatt og at de testes jevnlig.

– Bedriftene som er anmeldt av DSB hadde svært mangelfull sikring av eksplosivene, som i de fleste tilfellene skyldtes manglende alarm. Så langt er seks av sakene avgjort, sier hun.