NRK Meny
Normal

– Beklagelig at kommunene ikke vil konsekvensutrede i Lofoten

Fire av seks kommuner i Lofoten sier nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet. – Beklagelig, mener interesseorganisasjon.

Fjellet Staven på Røst.

SIER NEI: Kommunene i Lofoten sier nei til å konsekvensutrede i oljespørsmålet. – Selvmotsigende, mener interesseorganisasjon for petroleumsindustrien.

Foto: Halvard Jakobsen / NRK

Ørjan Robertsen, Love Petro

BEKLAGELIG: Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro mener det er beklagelig at kommunene ikke ønsker konsekvensutredning.

– Det er beklagelig at et flertall av kommunene i Lofoten ikke ønsker den kunnskapen som vi trenger for å få avklart spørsmålet om oljevirksomhet i regionen, sier Ørjan Robertsen til NRK.

Han er direktør i Lofoten og Vesterålen Petro, som er en interesseorganisasjon for 3500 ansatte fordelt på 201 medlemsbedrifter. Organisasjonen jobber for åpning av Lofoten og Vesterålen for petroleumsindustrien.

I 2010 var fem av seks kommuner for å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Røst var den gang eneste kommune som var motstander.

I vår har imidlertid både Flakstad, Moskenes og Værøy snudd i spørsmålet, skriver Lofotposten. Dermed sier fire av seks kommuner i Lofoten nå nei.

Robertsen har vanskelig for å forstå snuoperasjonen.

– I dagens samfunn er det vanlig at man ønsker mest mulig kunnskap på bordet før man tar beslutninger i saker. Miljøvernbevegelsen kjempet fram petroleumsloven, med krav om konsekvensutredning før eventuell åpning. Derfor synes jeg det blir veldig selvmotsigende at man sier nei til kunnskap og at vi da ikke kommer videre.

– Stortinget bestemmer

Robertsen understreker at de ikke har tatt standpunkt til hvorvidt det skal åpnet for oljeutvinning eller ei.

– Det vi har sagt hele tiden er at vi ønsker svar på spørsmålene rundt hvorvidt det er forsvarlig å utvinne ressursene som finnes i regionen. Da er det beklagelig at kommunene ikke ønsker den kunnskapen for å få saken videre og eventuelt få satt et punktum.

Han mener flertallet av befolkninga i Lofoten og Vesterålen ønsker en konsekvensutredning.

– Nå er det slik at det er Stortinget som til syvende og sist skal bestemme hvorvidt vi skal konsekvensutrede eller ikke. Så vet vi at det er et klart flertall på Stortinget for å konsekvensutrede. Dermed håper jeg at man videre i prosessen kommer til et annet standpunkt, avslutter han.

Ber oljeindustrien holde seg unna politikk

Sigurd Enge

GLEDELIG: – Det vi ser nå er at folket har fått gjennomslag i kommunestyrene, og det er veldig gledelig, sier Bellonas Sigurd Enge.

Foto: Bellona

Rådgiver Sigurd Enge i Bellona ber oljeindustrien holde seg unna politikk, og heller bruke ressursene på sikkerhet og forsvarlig drift.

– Dette har vært betegnende for norsk petroleumspolitikk. For noen år siden hadde oljeindustrien en voldsom tilnærming til Lofoten, der de jobbet politisk mot lokalpolitikere og ordførere. Det vi ser nå er at folket har fått gjennomslag i kommunestyrene, og det er veldig gledelig.

Han avviser Robertsens argument om behovet for mer kunnskap.

– Den forrige regjeringen satte i gang en stor kunnskapsinnhenting. Den kunnskapsinnhentingen viser hvilket enormt potensiale de andre alternative næringene har i hele Nord-Norge. Vi føler vi har alle argumenter på vår side, sier Enge.

– Gjør man en konsekvensutredning i tillegg, underlegges havområdene olje- og energiministeren. Da styrer denne ministeren prosessen, og det er gitt hvilke interesser han har.

– Må tørre å ta en beslutning

Han mener kommunenes nei til konsekvensutredning viser at fornuften har seiret.

– Men det er et problem at man ikke gjør et endelig vedtak på at det ikke skal startes oljevirksomhet der. Det legger en demper på investeringer i alle de andre næringene. Turistnæringa er skeptisk til å satse stort så lenge man har en fireårs fredning for hvert stortingsvalg. Det holder ikke.

– Jeg tror vi må tørre å ta en ordentlig beslutning, og si klart ifra at havet er for fisken og fiskerne og de som er glad i natur, og ikke for oljeindustrien, avslutter Enge.

– Kjente toner

Vågard Erdahl Nyaas, Folkeaksjonen

KJENTE TONER: – Dette er kjente toner fra oljenæringa. Men nå mener kommunepolitikerne at de har fått nok kunnskap, og at man ikke trenger konsekvensutredning, sier Vågard Erdahl Nyaas, nestleder i Folkeaksjonen.

Foto: Pressefoto / Folkeaksjonen

Nestleder Vågard Erdahl Nyaas i Folkeaksjonen stiller seg bak Enges uttalelser.

– Dette er kjente toner fra oljenæringa. Men nå mener kommunepolitikerne at de har fått nok kunnskap, og at man ikke trenger konsekvensutredning. Det er vi i Folkeaksjonen veldig fornøyde med.

Nyaas tror det vitner om at den lokale motstanden er kraftig styrket.

– Jeg tror det blir mye vanskeligere å få presset igjennom noe nå, uavhengig av regjeringskoalisjoner. Oljenæringa har tidligere hatt en enorm lobbyrunde og sterke mediekampanjer. Da er det godt å se at lokalpolitikerne ikke lar seg overkjøre.

– Hva tenker du om fremtiden?

– Nå har Vestvågøy og Vågan fremdeles ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Vestvågøy skal behandle i september, og der er det jevnt. Men vi har troen på fremtiden, avslutter Nyaas.