Sier nei til fredning av unik hangar

Historiker slakter rapporten hvor det går fram at Forsvaret ikke ønsker å verne hangaren Anlegg 96 i Bodø. – Den gir inntrykk av at Forsvaret knapt har spilt noen rolle i norsk historie.

Anlegg 96 og flyene som er gjemt inni

Anlegg 96 er den eneste atomsikre hangaren i Norge som har vært i bruk under den kalde krigen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

På 60- og 70-tallet fryktet norske myndigheter en atomkrig med Sovjetunionen som kunne legge store deler av landet øde.

Derfor ble den atomsikre fjellhallen Anlegg 96 ved Bodø Hovedflystasjon bygget, for å kunne verne en jagerflyskvadron under et angrep. I en hemmeligstemplet rapport som nå er ute på høring, går det fram at Forsvarsbygg ikke ønsker å frede hallen.

– Rapporten er ganske mangelfull. Den er kort, ufullstendig, mangler gode begrunnelser og av en eller annen merkelig grunn er den gradert. Den er dermed litt vanskelig å forholde seg til, sier konservator Karl Kleve ved Norsk Luftfartsmuseum.

– Merkelig

Historiker Karl Kleve ved Luftfartsmuseet

Konservator Karl Kleve ved Norsk Luftfartsmuseum mener rapporten har store mangler.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Forsvarsbygg ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK fordi høringsrapporten er sikkerhetsgradert. Men Kleve mener de nettopp derfor burde uttale seg.

– Det er veldig merkelig at man kommer med konklusjoner om anlegg uten begrunnelser. Når notatet er gradert burde de av den grunn komme med grundige begrunnelser.

Forsvarets Landsverneplan del én, som kom i 2000, tok for seg Forsvarets festninger og anlegg frem til andre verdenskrig. Verneplanen var stor og grundig og har fått mye ros av norske vernemyndigheter.

Kleve mener Forsvaret har spilt en enda større rolle etter krigen, men synes man får motsatt inntrykk av å lese del to.

Forsvarets historie i Norge er veldig viktig og Forsvaret har i etterkrigstiden spilt en utrolig stor rolle. Fotavtrykket er kjempestort. Leser du utkastet til verneplan får du inntrykk av at Forsvaret knapt har spilt noen rolle i norsk historie i det hele tatt.

Vil ha museum

Både Norsk Luftfartsmuseum, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune krever at anlegget må vernes.

Hallen er den eneste atomsikre hangaren i Norge som har vært i bruk under den kalde krigen. Museet ønsker å bruke fjellhallen som et Kald Krig-museum.

– Anlegget er unikt, men samtidig veldig tidstypisk og det definerer den perioden i norsk historie hvor forsvars- og sikkerhetspolitikk spilte aller største rolle. Skal du i det hele tatt bevare et festningsanlegg fra den kalde krigen, synes vi anlegg 96 er det aller beste.

Håper at anlegg fra den kalde krigen vil vernes