Sier ja til kraftverk i Rana

Olje- og energidepartementet har i dag vedtatt å opprettholde NVEs konsesjon til Nedre Leiråga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,6 GWh. Departementet mener at en utbygging av Nedre Leiråga kraftverk i tråd NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, naturmangfold og andre interesser.