NRK Meny
Normal

Setter opp reingjerde

Strengere varslingsrutiner. Bedre tilsyn med dyrene. Faste foringsplasser. Og nytt midlertidig gjerde.

Reinkonferanse i Bodø

SKAL STOPPE REINMASSAKRENE: På et møte hos Fylkesmann Hill-Marta Solberg i dag ble det enighet om hvordan reinmassakrene på Saltfjellet kan stoppes.

Foto: Knut Rindahl / NRK

Dette er de kortsiktige tiltak som nå skal settes i verk på Saltfjellet for å stoppe reinmassakrene på Nordlandsbanen. Det sier Fylkesmann Hill-Marta Solberg til NRK Nordland, etter et møte i Bodø i dag.

På møtet, som ble avholdt hos Fylkesmannen, deltok representanter for reinbeitedistriktet, reindriftsforvaltninga, Statskog, Direktoratet for naturforvaltning, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Mattilsynet og Saltdal kommune.

Positivt og konstruktivt

Til NRK Nordland sier Fylkesmann Hill-Marta Solberg at møtet var positivt og konstruktivt. – Alle parter ga uttrykk for sine synspunkter og vi fikk definert hvem som nå tar ansvar for hva, sier Solberg.

Det betyr at på kortsiktig vis skal det nå settes inn strakstiltak for å hindre nye påkjørsler av rein på Nordlandsbanen over Saltfjellet.

Midlertidig gjerde

– Strengere varslingsrutiner er et område vi er enige om å prioritere, der NSB og Saltdal kommune skal bistå reineierne med tilsyn. Det skal settes opp midlertidig gjerde i de mest utsatte områder langs jernbanelinja.

- Også nye foringsplasser for reinsdyrene vil bli utprøvd. Her har Saltdal kommune påtatt seg koordineringsansvaret, forteller Hill-Marta Solberg.

Mer uttak av jerv

Fylkesmannen skal i tillegg se på muligheten av større uttak av jerv på Saltfjellet, for dermed å legge forholdene bedre til rette for at reinen kan beite fritt uten frykt for å bli angrepet av rovdyr.

Det skal også settes ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med langsiktige tiltak, der man blant annet skal vurdere bruken av elektroniske hjelpemidler for å hindre reinpåkjørsler.

Reineierne fornøyd

Reineier Oluf Anders Kuhmunen som deltok på møtet i Bodø og som har mistet omlag 100 dyr bare i vinter, er fornøyd med møtet. – Vi har kommet fram til gode kortsiktige løsninger. Nå er jeg optimist, sier Kuhmunen.

På spørsmålet om hvorfor det har tatt så lang tid å bli enig om forslag til løsninger for å hindre reinpåkjørsler på Saltfjellet sier Hill-Marta Solberg at hun tror dette skyldes at mange parter har vært involvert og at det har vært stor usikkerhet om ansvarsfordelingen.