NRK Meny
Normal

Vogntogsjåfør om tunnelene på E6: – Som å kjøre inn i ei gruvesjakt

For en uinnvidd ser det ut som langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll kjører inn i ei gruvesjakt. Men dette er en av 16 smale, trange og mørke tunnelene på E6 i Nordland. 500 norske tunneler innfrir ikke EU-kravene til sikkerhet.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll kjører den store, tunge melkebilen fra Tine inn i en av de 16 tunnelene i nordlandskommunen Sørfold. Der vil han helst slippe å møte andre kjøretøy.

– Tunnelene gjennom Sørfold er altfor smale og lave. Det går på sikkerheten løs. Når to vogntog møtes må vi stanse helt opp. Om sommeren når E6 er full av bobiler, må vi stoppe helt opp mot 50 ganger på denne strekninga. I tillegg er det veldig dårlig mobildekning gjennom enkelte tunneler, sier Solvoll til NRK.no.

Innfrir ikke EU-krav

Bjørnar Solvoll
Foto: Privat

Opp mot 500 tunneler på de norske hovedveiene er i så dårlig stand at de ikke innfrir EUs nye krav til sikkerhet. EU har gitt Norge frist for å utbedre tunnelene innen 2019. Dette går blant annet på muligheten til å varsle via telefon ved en ulykke eller brann inne i en tunell.

Men det som koster virkelig mye er å utvide tunellene i høyde og bredde, slik at de får en moderne standard. Og her har regjeringen satt av mer enn knapt halvparten av pengene Vegvesenet sier de trenger for å gjøre jobben.

Imens fortviler yrkessjåfører over smale, mørke og hullete tunneler som gjør det farlig å ferdes etter veien.

– Flere tunneler er har en veibredde på under fem meter, og har derfor ikke midtstripe. Når du møter et annet vogntog må farta senkes til 40- kilometer i timen. Da tar det sin tid å komme gjennom 16 tunneler, sier Solvoll.

Frykten er å møte på sjåfører som ikke er kjent med forholdene.

– Flere av oss har møtt på utenlandske vogntogsjåfører som ikke har kjørt på disse veiene før. De kjører gjerne midt i veien og kommer i stor fart. Da har du ingen plass å gjøre av deg.

Selv har han ikke opplevd ulykker, men sier det ikke er uvanlig at trailere treffer borti hverandre.

– Verst går det ut over vinduer og speil. Dette skjer daglig i disse tunnelene at et speil blir ødelagt eller rives av, sier Solvoll.

Må stenge E6

Smale tunneler i Sørfold. E6

– Tunnelene gjennom Sørfold er altfor smale og lave. Det går på sikkerheten løs. Når to vogntog møtes må vi stanse helt opp, sier Bjørnar Solvoll.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Regjeringen har satt av ni milliarder kroner i Nasjonal transportplan i kommende periode til tunnelopprusting for å møte kravene fra EU. Vegvesenet mener det vil koste minst 20 mrd. å gjøre alt som kreves.

Tunnelsikkerhetsforskriften for riksvegnettet stiller krav til sikkerhetsutrustning. De skal innfris innen 2019. Det målet har ikke Solvoll trua på at de når med mindre de får ut fingeren ut straks.

– Det er bare seks år til. Det begynner å haste dersom de skal greie å overholde fristen.

De 16 tunnelene i Sørfold alene er uten omkjøringsmulighet.

Ny flaskehals

De kan ikke jobbe i tunnelen samtidig som den er åpen. Det eneste alternativet da er å lage en omkjøringsvei med ferge mellom Røsvik til Bonnåsjøen. Denne veien tåler ikke tungtrafikk, og må derfor rustes kraftig opp. Det må også bygges nytt fergeleie, sier Solvoll.

Dersom ikke denne fergestrekninga har god nok frekvens og veiene inn til fergeleiene har bra standard vil det bety store forsinkelser og en ny flaskehals for alle som har arbeidsplassen sin på E6.

– Før eller senere må dette gjøre. Men det vil kreve store kostnader til omkjøringsveiene som kommer på toppen av hva det koster å utbedre tunnelene, tror Solvoll.

Vil koste 20 milliarder

Smale tunneler i Sørfold. E6

TRANGT: I Sørfold er problemet at tunnelene er smale, lave, og mørke. De er også dårlig asfaltert og har ustabil mobildekning.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen mener det ikke er umulig å få tunnelene i stand, ifølge EU-kravene, innen fristen i 2019.

– Det bør være mulig, men krever at det gjøres ei nøye vurdering for hver enkelt tunell, sier Naimak til NRK.

Mye det er ikke nok med radio-og telefonsignaler, slik EU krever. Tunellene må også bli bredere og ellers rustes opp. Konsekvensen i Nordland kan bli behov for helt ny E6 i Sørfold, og i perioder ferge på deler av strekningen.

– Mens arbeidet pågår kan vi bruke avlastningsveier der disse finnes. Ellers må vi finne alternative løsninger.

Misunner vestlendingene

Mens de på Vestlandet får fergefri vei frykter melkebilsjåfør Bjørnar Solvoll at det motsatte skjer på hans vei. Solvoll vil ikke skylde på Statens vegvesen for at arbeidet med tunnelene går så tregt.

– Vegvesenet må forholde seg til politikerne. Det er de som er trege. Jeg har ikke sett en eneste politiker som har uttalt seg om tunnelene i Sørfold. Det eneste vi hører noe om er oljeboring. Veiene er glemt, sier han oppgitt.