Sp-veteran sa hans egne ordførere er så «slitne» at de diskuterer løsninger de ikke vil ha

Senterparti-veteran Per Olaf Lundteigen sa på Stortinget at hans egne ordførere på Helgeland var «så slitne at man diskuterer løsninger man egentlig ikke ønsker». – Det er jo ikke sant, sier partikollega.

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) fra Buskerud er i hardt vær etter å ha kalt eget parti sine ordførere for «slitne.»

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På tirsdag debatterte Stortinget Helgelandssykehuset.

I en opphetet debatt mellom helseminister Bent Høie (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp) fra Buskerud sa sistnevnte at hans egne ordførere på Helgeland har gått inn for en ugunstig sykehusmodell fordi de er «slitne.»

– Når det gjelder ordførerne på Helgeland, så kan jeg melde til statsråden at mange av dem føler seg så slitne av så sterk «fight» gjennom så mange år at til slutt begynner man å diskutere løsninger som ikke er de løsningene man egentlig ønsker.

Det er ikke en av de gjeldende ordførerne enig i.

Lundteigen sier til NRK onsdag morgen at bakgrunnen for utsagnet er samtaler han har hatt med flere av ordførerne.

– Mange på Helgeland føler seg pressa til å velge ett framfor dagens tre sykehus, sier han.

Kommentaren fra Lundteigen kom etter at Høie påpekte at forslaget til Senterpartiet om å utrede en tosykehusmodell var stikk i strid med flere av de lokale ordførernes ønske om ett sykehus.

Helseminister Bent Høie på Stortinget. FOTO: NTB Scanpix

Helseminister Bent Høie (H) under en annen debatt på Stortinget. På tirsdag sa han at det er alvorlig at Sp-ordførerne ikke opplever å få meningene sine respektert av Lundteigen.

Direktøren på Helgelandssykehuset har nylig kommet med en innstilling om to sykehus med akutt- og fødetilbud. Det største på Mo, og et mindre et i Sandnessjøen.

På tirsdag falt Sps forslag om å utrede en tosykehusmodell på Helgeland.

– Senterpartiet vil ha to fullverdige sykehus, og det er jeg helt sikker på at også er et standpunkt som har støtte blant Sp-ordførerne sør for Korgfjellet. Men mange er så prega av den lange sykehusdebatten at de har akseptert en diskusjon om hvor bare ett fullverdig sykehus skal ligge.

– Det er ikke sant

For to uker siden ble 12 ordførere på Sør-Helgeland enige om å støtte ett enkelt sykehus som skulle ligge på Tovåsen i Leirfjord.

Et politisk kompromiss for å få et stort sykehus så langt sør i fylket som mulig, og dermed redusere reisetid for sin egne innbyggere.

Åtte av de 12 «slitne» ordførerne er fra Senterpartiet.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) var blant dem som stod i spissen for forslaget. Hun er helt uenig i partifellens beskrivelse.

– Når han sier at vi går inn for ett sykehus fordi vi er slitne – det er jo ikke sant! Det stemmer at vi er lei av debatten rundt sykehus, men vi går jo ikke inn for ett sykehus fordi vi er sliten. Det er jo fordi vi mener det er det beste tilbudet for befolkningen på Helgeland.

Berit Hundåla , ordfører Vefsn

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av seg og sine kollegaer som «slitne.» Kommunens største by, Mosjøen, for ikke beholde sitt sykehus.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Hvorfor sier han det da?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Men det signalet vi har gitt til de på Stortinget er at vi ikke er på linje med dem. Vi er 12 ordførere som har en annen mening, og åtte av oss er fra Senterpartiet.

Er noen av de andre syv for slitne?

– Nei. Vi er ikke for slitne til å kunne ta en god avgjørelse. Men vi begynner å bli lei denne debatten om sykehus. Det tror jeg hele befolkningen på Helgeland gjør. Det har vart i 25 år.

Lundteigen sier selv at han mener det er naturlig at folk blir slitne etter en så lang debatt.

Dette er en mange tiårs sykehusdebatt. Etter hvert blir folk slitne og oppgitte og roper på en avklaring, sier han.

Enig med Høie

Det er nettopp i ønsket om en avklaring at vi finner en enighet mellom Hundåla og Høie.

Tilbake til debatten på Stortinget. Her fant Lundteigen et lyspunkt etter å ha tapt kampen om å utrede to sykehus.

– Selv uten flertall oppnår Sp en delseier. Nemlig at Arbeiderpartiet slutter seg til vårt forslag. Vi får Ap med på en utredning av to sykehus med akuttfunksjoner.

Høie svarte at det ville blitt dårlig mottatt på Helgeland dersom Ap og Sp fikk flertall for å stoppe hele prosessen for å starte på nytt med en ny utredning.

Hundåla er enig.

– Der er jeg faktisk litt enig med Høie fordi denne modellen med to sykehus ble avvist ganske tidlig i prosessen.

Bent Høie har tidligere sagt at det «helt åpenbart» ikke er befolkningsgrunnlag for to store akuttsykehus på Helgeland.

Ekspertgruppen som utredet sykehusmodeller for Helgelandssykehuset foreslo heller ikke en slik modell.

– Jeg synes at når man prøver å gjøre en omkamp om en modell som ble avvist ganske tidlig i prosessen – det blir feil, sier Hundåla.

Tovåsen med Lifjellan i bakgrunnen.

Her på Tovåsen i Leirfjord i Nordland foreslo 12 ordførere fra Sør-Helgeland at man kunne bygge et nytt akuttsykehus.

Foto: Trond Ludvigsen / Helgetur

Knallhard debatt

Det gikk en kule varmt under debatten på Stortinget.

Høie kritiserte Sp-representant Kjersti Toppe for å mangle kunnskap om saken, og å bruke uærlig «stråmannargumentasjon» mot regjeringen.

Lundteigen svarte at Høie var sterkt presset av Bunadsgeriljaen i Nordland. Han mente også at Høies uttalelser mot Toppe var lavmål.

– Her opplever vi en statsråd som går på et usaklig frontalangrep på representanten Toppe. Det er uverdig.

Høie fremhev uenigheten mellom Lundteigen og hans partifeller i nord.

– Jeg håper Senterparti-ordførerne på Helgeland hørte hva Lundteigen sa. At de argumenterer for en løsning som de egentlig ikke er for. Jeg har møtt dem, og det var ikke mitt inntrykk. Jeg hadde inntrykk av at de genuint jobber for det de vil ha, og det har jeg full respekt for. Det er alvorlig at de ikke opplever den samme respekten fra sitt eget parti.