NRK Meny
Normal

Her graver de opp noe sensasjonelt

Arkeologer har funnet flere graver fra tiden før vikingene på Langøya i Vesterålen. – Den første graven er rik på gaver. Og enda er vi bare i begynnelsen av utgravingen, sier utgravingslederen.

Båtgrav på Bitterstad - vikingskatt

Utgravingsleder Mikael Cerbing, Oddbjørn Knuttsen og Tor-Ketil Krokmyrdal. Sistnevnte gjorde det opprinnelige funnet som ledet til utgravingen.

Foto: Privat

– I fjor var det en metalldetektormann som fant deler av et veldig fint smykke her på Bitterstad, sier utgravingsleder Mikael Cerbing.

Metalldetektormannen heter Tor-Ketil Krokmyrdal.

Det han hadde funnet viste seg å være begynnelsen på et funn av de sjeldne: Fire graver fra Merovingertiden, århundrene før vikingetiden.

Han leverte funnet til Tromsømuseum, som så fikk ekstraordinære midler fra Riksantikvaren til å utgraving.

– Jeg er ofte ute med metall detektoren min, og det er ikke første gang jeg har funnet noe. Jeg har fra før funnet ting både fra vikingetid og eldre jernalder, sier Krokmyrdal, som helst vil overlate videre kommentering til arkeologene.

– Hun var nok både elsket og rik

Siden utgravingen begynte har det kommet opp mye.

– Vi begynte med å lete etter graven smykket kom fra. Den fant vi ganske raskt, og det viste seg å være en kvinnegrav. Det var mye glassperler, noe som er typisk for kvinnegraver. Vi er oppe i minst 60 perler, og mange er veldig fine, sier Cerbing.

Arkeologene fant også flere smykker i graven, med både gull- og sølvbeslag.

– Denne kvinnen virker som hun har hørt til samfunnets høyere lag, hun var vel kansje en del av en høvdingeslekt. Hun har i alle fall vært både elsket og rik som har fått så mye fine ting med seg i graven, sier utgravingslederen.

Han tror ikke kvinnen bodde i nærheten av funnet.

– Trolig har hun bodd lenger unna. Det er ikke funnet noen sikre tegn på bosted her, men vi må grave mer før vi kan være sikre på det, sier Cerbing videre.

(saken fortsetter under bildet)

Det første funnet

Perler og tekstiler fra graven som gjorde at arkeologene ble oppmerksom på området.

Foto: Mikael Cerbing

Fant flere graver med gravemaskin

Arkeologene hadde tro på at det var mer å finne i jorden, og ga seg ikke med den første graven.

– Vi åpnet opp mer av området med gravemaskin, og har så langt funnet fire såkalte båtgraver, sier Cerbing.

Området har vært bebodd svært lenge og bevaring av fortidsminner har ikke alltid stått høyest på dagsorden.

– Dessverre har plogen gått temmelig hardt frem i området, og det er gått utover gravene. Men et stykke unna den første graven fant vi en båtgrav, som ser ut til å være i temmelig god stand, sier Cerbing.

I uka som kommer skal arkeologene grave videre i denne graven.

– Den er en riktig fin grav, og vi kan se sidebordene i båten. Forhåpentligvis kommer vi frem til gravkammeret og finner at det er velbevart, sier utgravingslederen videre.

(saken fortsetter under bildet)

Bryne og redskap

Bryne og et jernredskap fra båtgraven på bildet øverst i saken.

Foto: Mikael Cerbing

Bebodd i alle tider

– Dette er jo en bygd som har vært mye befolket til alle tider, og det har vært en ganske rik bygd. Klimatisk har det vært gunstig for jordbruket som begynte relativt tidlig til Nord-Norge. Sånn sett har det nok vært en bra bygd å leve i, sier Cerbing.

Merovingertiden er mindre kjent i Norge enn vikingetiden.

– Det var en tid med jordbruk. Landet ble styrt av høvdingeslekter, og kanskje noen småkonger. Den strakte seg fra omtrent 600 tallet etter Kristus og frem til vikingetiden begynner omkring år 800, forteller Cerbing.

Bare i begynnelsen

Arkeologene har enda mye arbeid igjen før funnet er fullt ut undersøkt.

– Vi har bare gravd en uke, og har minst to uker igjen. Foreløpig har vi gravd mest med maskin for å åpne området, og har enda ikke kommet ordentlig i gang med å teste funnene. Det vil vi gjøre i tiden fremover, sier Cerbing.

Han har tro på å gjøre flere funn i området.

– Jeg tror det er mer i bakken her. Det kan være det er en gravhaug her, vi har funnet deler av en grøft, og det pleier å være tegn på at det er en gravhaug. Men det er slikt vi håper å finne ut av når vi åpner området mer med maskin, forteller arkeologen.

I tillegg til de to ukene de har igjen med utgraving håper utgravingslederen på at det kan komme mer penger til en større undersøkelse av området.