NRK Meny
Normal

Selger fiskedumpingstråler til russerne

Aker Seafoods selger tråleren «Hekktind» som ble tatt for ulovlig fiskedumping.

Tråleren "Hekktind" går ut på feltet igjen etter lossing i Stamsund, mens sjarkflåten har landligge.

TIL RUSSLAND: Det ble avslørt omfattende fiskedumping av Røkke-tråler høsten 2010. Nå skal båten selges til Russland.

Foto: Karl Olav Andreassen

Fiskeridirektoratet mener Vesteråls-tråleren står bak et av de verste tilfellene av fiskedumping i norsk farvann. Aker Seafood ble dømt til å betale 870.000 kroner for dumpingen og tråleren «Hekktind» mistet retten til å fiske i sju måneder.

Båten mistet retten til å fiske i sju måneder, i tillegg fikk Aker Seafoods ASA ei bot på 870.000 kroner, men selskapet anket avgjørelsen.

Likevel har de solgt tråleren til et russisk rederi for 46 millioner kroner.

– Dette salget har ikke noe med tapet av fiskerettigheter å gjøre, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes, i Aker Seafoods ASA til NRK.

Knuste fisken til suppe

Politiet har startet etterforskning etter at påstander om omfattende fiskedumping. En anonym fisker har publisert en video på nett som dokumenterer dumpingen.

Omfattende fiskedumping av Røkke-tråler

Saken startet høsten 2010 da en fisker om bord i Røkke-tråler filmet den ulovlige dumpingen av fisk.

Fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Fiskeren hevder at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet. Tråleren tilhører Nordland Havfiske i Stamsund, som er et underselskap eid av Aker-konsernet og Kjell Inge Røkke.

– Jeg har vært med på sjyvær der vi har destruert opptil 45 prosent av fangsten fordi fisken er undermåls eller feil sort, sa fiskeren til Radio Lofoten.

Prislapp 46 millioner

I en pressemelding skriver Aker Seafoods ASA at de har inngått avtale om salg av «Hekktind» til et russisk rederi.

Salgssummen er omlag 46 millioner kroner. Fartøyet hadde en bokført verdi på om lag 16 millioner kroner pr 31. mai 2012. Overlevering av fartøyet er i tredje kvartal 2012.

Aker Seafoods ASA kontraherte i 2011 tre nye trålere for levering i 2013 og 2014. Flere av fartøyene i dagens flåte har blitt eller er planlagt oppgradert og modernisert. Fartøyet «K.Arctander» har nylig blitt bygget om fra en ren frysetråler til også å kunne håndtere leveringer av fersk fisk.

– Salget av «Hekktind» inngår som et ledd i den pågående flåtefornyingsprosessen. Tidligere er fartøyet «Nordfjordtrål» solgt og dette fartøyet skal overleveres til kjøper i desember 2012, skriver selskapet.

Salget av «Hekktind» er Aker Seafoods er ett skritt videre i prosessen med å fornye flåten.

– Det er vår målsetning å ha en tidsriktig flåte som setter oss i stand til å oppnå høyere fangstrater, skape attraktive arbeidsplasser og drive mer kostnadseffektivt og miljøvennlig», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Aker Seafood anket

Aker Seafood har hele tiden benektet at det har foregått fiskedumping fra «Hekktind». Selskapet anket derfor Fiskeridirektoratets avgjørelse om å inndra fisketillatelsen til tråleren i sju måneder, samt boten på 870.000 kroner.

Anken ligger nå hos fiskeridepartementet til behandling, og ifølge fiskeridirektoratet har tråleren mulighet til å fiske fram til departementet har behandlet klagen.

Konserndirektør i Aker Seafood, Olav Holst-Dyrnes, har tidligere nektet for at noe ulovlig har skjedd.

– Det er alvorlige beskyldninger som er rettet mot rederiet, som selv gikk til politiet. Vi har fått tilgang til saksdokumentene, ut ifra disse ser vi at det er en person som hevder det foregår systematisk utkast av fisk, mens det er over 25 andre vitner som stiller seg uforstående til påstanden. Vi synes det er overraskende at man på den bakgrunnen velger å inndra tillatelsen i sju måneder, sier han.