Seks tisper og 18 valper skutt

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 9 av de 61 påviste jervekullene i år. Det er skutt 6 tisper og 18 valper. Det er registrert 61 kull med jervevalper i Norge, og det er en oppgang på tre kull fra i fjor, melder Rovdata. I Nordland er situasjonen uforandret sammenlignet med i fjor, ifølge Rovdata.

Jervevalper og jervetispe tatt ut i hiuttak
Foto: Eivind Faldet / Statens naturoppsyn