Seks lovbrudd på to dager

En mann er i Vesterålen tingrett dømt til åtte måneders fengsel for seks ulike lovbrudd. Mannen i 30-årene er blant annet dømt for å ha stjålet en bil, vært i besittelse av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand, uten gyldig førerkort. Ifølge dommen ble lovbruddene begått da han var i prøvetid fra en tidligere dom for lignende forhold.