Seismikk-tap i retten igjen

Bellona og Kystfiskarlaget fikk ikke medhold i kravet om stans i seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen.

Oslo byfogdembete avgjorde i dag at Oljedirektoratet får fortsette med seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, selv uten tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Det var Bellona og Kystfiskarlaget som gikk til retten med krav om at seismikkskytingen måtte stoppe.

Tidligere har Norges Fiskarlag lidd samme tap i namsretten med kravet.

LES OGSÅ: Tar seismikken til retten

LES OGSÅ: Fiskerne tapte

- Olje foran fisk

Bellona og Kystfiskarlaget, som saksøkte Oljedirektoratet, mener at retten med denne avgjørelsen lar oljevirksomhet gå foran hensynet til fiske og miljø.

- Vi er skuffet over at dommeren ikke fant vårt hovedkrav sannsynliggjort og mener at seismikkskytingen ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper. Når alle instanser, også Havforskningsinstituttet, har sagt at man ikke har nok kunnskap om konsekvenser av seismikk, er det rart at retten ikke legger større vekt på føre var-prinsippet.

Det sier uttaler jurist Christine Karlsen i Bellona og daglig leder Håvard Jacobsen i Kystfiskarlaget i en felles pressemelding.

Skyter mot havbunnen

Seismikk brukes i søk etter olje, ved at det fra skip skytes med luftkanoner mot havbunnen. Signalene som reflekteres brukes til å kartlegge mulige oljeforekomster.

Først til høsten vil SFT komme med en redegjørelse om hvorvidt dette bryter forurensningsloven.