– Nord-Norge må bli tydeligere

Nordnorske synspunkt blir ikke tatt hensyn til i høringsrunder om olje- og gassvirksomheten i nord, blir det hevdet i doktorgradsavhandling.

Jan Terje Henriksen

I dag presenterer Jan Terje Henriksen sitt doktorgradsarbeide om ringvirkningene av petroleumsvirksomhet i nord. Han mener landsdelen må bli tydeligere.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– Jeg savner en klar nordnorsk stemme, og vi må samarbeide som sunmøringene, sier Jan Terje Henriksen ved Nordområdesenteret i Bodø.

Kan få mer til Nord-Norge

Henriksen presenterer i dag sitt doktorgradsarbeide om ringvirkninger av petroleumsvirksomheten utenfor kysten av Nord-Norge.

Han mener det er mange gode eksempler på gode ringvirkninger i nord, men at de kan bli bedre – selv om gassprisene går ned.

– Jeg kan trekke fram de lokale bedriftene i Alstadhaug som har gått sammen for å få oppdrag for BP i forbindelse med Skarv-utbyggingen, sier han. Henriksen er heller ikke redd for at lave gasspriser skal ødelegge for videre vekst i gassindustrien i nord, sier Henriksen.

Han mener også at landsdelen kan hente mer penger ut av petroleumsvirksomhet i Nord.

– Verdien av gassen vil øke om denne blir brukt til å drive industrien på land, sier Henriksen.

Lær av Vestlandet

Jan Terje Henriksen får støtte om viktigheten av samarbeid mellom kommuner og regioner for å sikre seg lokale ringvirkninger fra journalist Helge Hegerberg ved Adresseavisns Krisiansundkontor.

Han har i en årrekke fulgt olje- og gassutviklingen i Midt-Norge.

– Da kommunene på Nordvest-landet så at de mistet muligheten for virksomhet fra petroleumsvirksomheten i Norskehavet, bestemte de seg for å samarbeide. Det klarte de, og utviklinga har vært et eventyr, sier Hegerberg.

Hegerberg mener gasseventyret utenfor Helgeland langt fra er over selv om det er problemene med havbunnen på Gro-feltet.

– Havområdet er større en Mexico-gulfen, og det er boret svært få hull i området. Dette er et svært lovende område, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.