Se skadene etter storbrannen i Korgen

– Skadene er omfattende. Store deler av taket er utbrent, konstaterer vakthavende brannsjef Bjørn Erik Dambråten i Hemnes kommune. Se bilder av skadene her.

Store skader på taket
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Brannvesenet drev mandag ettermiddag etterslukking i Korgen i Hemnes, etter at det begynte å brenne i skolebygningen søndag kveld.

Taket på ungdomsskolen er kollapset. Taket på barneskolen og administrasjonsbygningen står ennå, men også her er det en del brann- og vannskader.

– Det ulmer i de delene av bygget som har rast sammen, fortalte operasjonsleder Vegard Vordal i Nordland politidistrikt til NTB mandag ettermiddag.

Vakthavende brannsjef Bjørn Erik Dambråten i Hemnes kommune sier til NRK at bygget har fått omfattende skader.

– Stort sett hele taket er utbrent, og det er vann i så godt som alle klasserom i alle tre etasjer.

Jobber med å få etablert et tilbud

Skolen er den eneste i bygda og består både av en ungdoms- og en barneskole med til sammen 230 elever. Ingen personer ble skadet i brannen.

Geir Åge Helgå, rektor Korgen Sentralskole

Rektor Geir Åge Helgå forteller at de jobber med å få et tilbud til elevene opp å gå.

Foto: privat

I dag måtte elevene holde seg hjemme. Rektor Geir Åge Helgå forteller at de jobber med å få etablert et undervisningstilbud i midlertidige lokaler.

– Vi har jobbet for å få et midlertidig tilbud opp å gå igjen, og vi klarer å tilby både SFO og undervisning for 1. til 4. trinn i morgen, i et eksternt lokale. For ungdomsskoleelevene klarer vi ikke å tilby noe før på onsdag.

Mandag ble det drevet restverdiredning på stedet i håp om å kunne bruke deler av bygget.

– Vi mangler strøm, men vi håper at den delen av bygget som huser barneskolen skal være oppe å gå igjen i løpet av neste uke. Vi er i god dialog med kommunen, sier Helgå.

Ber om tips

Det var en tilfeldig forbipasserende som oppdaget og meldte fra etter å ha sett røyk sive ut fra taket på skolen. Kort tid etter at politiet var varslet ved 19-tiden, fikk de melding om at brannen var mer omfattende enn antatt. Hva som kan ha startet brannen, er ikke kjent.

– Vi setter i gang etterforskning når stedet er klargjort for undersøkelser. Vi kan ikke gjøre undersøkelser så lenge det drives slukking på stedet, sier Vegard Vordal i Nordland politidistrikt.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha vært til stede eller vært vitne til hva som kan ha forårsaket brannen.

Brannmannskaper fra flere omkringliggende brannvesen deltok i slokkingsarbeidet, i tillegg til industribrannmannskaper fra Nortura. Men selv om brannvesenet var til stede med betydelige ressurser, spredde brannen seg i takkonstruksjonen, og det tok flere timer før de hadde flammene under kontroll.