NRK Meny
Normal

Se røyken fra skogbrannen spre seg utover Europa

Forskere har laget en datasimulering som viser hvor røyken fra den enorme skogbrannen i Midt-Sverige sprer seg. – Hele Skandinavia i tillegg til deler av Europa vil kunne merke dette, sier forsker.

Se røyken spre seg utover Europa

STORT OMRÅDE: Den enorme skogbrannen i Sverige kan merkes over hele Skandinavia i tillegg til deler av Europa.

Foto: NILU – Norsk institutt for luftforskning

NRK skrev i går om brannvesenet i Bodø, som fortalte at de blir nedringt av personer som kjenner røyklukt og observerer nedfall av sot.

– Det pågår en voldsom skogbrann i Västmanland i Midt-Sverige som fortsatt ikke er under kontroll. Vi tror at det er den folk ringer oss om, sa underbrannmester John Harald Løkås på 110-sentralen til Salten Brann.

Denne skogbrannen beskrives som den verste i Sverige i moderne tid, og har rast i flere dager.

Vi har nå jobbet mer med å simulere lufttransporten fra skogbrannområdet.

Wenche Aas / NILU – Norsk institutt for luftforskning

Seniorforsker Wenche Aas ved NILU – Norsk institutt for luftforskning, fortalte at det ikke var usannsynlig at røykpartikler kunne ha spredd seg over 100 mil av gårde, men var forsiktig med å konkludere fordi de ikke kjente meteorologien i dette konkrete tilfellet.

Onsdag har forskerne imidlertid undersøkt dataene, og laget en grafikk som viser hvor røyken mest sannsynlig sprer seg.

– Vi har nå jobbet mer med å simulere lufttransporten fra skogbrannområdet, og vi ser at det er stor sannsynlighet for at observasjonene fra folk i Bodø stemmer. Simuleringen illustrerer hvor røyken går, skriver Wenche Aas i en e-post til NRK onsdag ettermiddag.

– I dag ser det ut som vinden snur, slik at Stockholm vil kunne få merke skogbrannen om vi antar at utslippene fra skogbrannen er i samme omfang og styrke, fortsetter hun.

– Har brukt data fra værvarslinga

Nina Iren Kristiansen hos NILU

STÅR BAK GRAFIKKEN: Forsker Nina Iren Kristiansen forteller at simuleringen viser hvor røyken sprer seg.

Foto: NILU – Norsk institutt for luftforskning

Det er forsker Nina Iren Kristiansen ved NILU som har laget grafikken.

– Simuleringen viser hvordan røyken fra skogbrannen transporteres i atmosfæren, sier hun til NRK.

Kristiansen forklarer at de har brukt en såkalt atmosfærisk transportmodell som baserer seg på værvarslingsdata.

– Spesielt vindene er viktig. Da ser man hvor røykpartiklene sannsynligvis sprer seg, fortsetter forskeren.

– Vanskelig å si noe om konsentrasjonene

Hun understreker imidlertid at simuleringen blir mer usikker jo lengre unna brannstedet man kommer.

– Det er også litt vanskelig å si noe om konsentrasjonene, fordi det avhenger av hvor langt opp i atmosfæren røyken går. Generelt kan man si at jo lenger opp i lufta røyken går, jo større område vil røykpartiklene spre seg.

Kristiansen forteller at man har registrert partikler fra skogbranner i Sibir på Svalbard, og at støv fra Sahara kan nå helt opp til Trøndelag.

Hun jobbet selv med lignende simuleringer under vulkanutbruddene på Island i 2010 og 2011, for å se hvor asken spredde seg.

– Av bildene jeg har sett i media, ser røyken ut til å gå flere hundre meter opp i lufta. Så den vil spre seg langt, fortsetter Kristiansen.

Sprer seg nordover i Europa

Slik simuleringen ser ut per nå, sprer røyken seg over hele Skandinavia i tillegg store deler av Europa.

– Røyken går mest nordover, så østover. Nord-Europa vil nok kunne merke dette også, sier Kristiansen.

Hun forteller at en skogbrann av denne størrelsen genererer ganske mye varme, noe som får røykpartiklene til å gå langt opp i atmosfæren.

– Så faller de ned etter hvert, for eksempel sammen med nedbør, avslutter hun.

Skogbrann i Vestmanland i Sverige

ENORM BRANN: Brannen beskrives som den verste i Sverige i moderne tid.

Foto: JOCKE BERGLUND / TT / NTB scanpix