Se Ernas luftige valgkampstunt

Bodøordfører Ole Henrik Hjartøy (H) tok spaken i egne hender for å overbevise statsministeren om å støtte prosjektet mange mener kan endre byens framtid.

På siste dag av sin valgkampstart i Nordland fikk statsminister Erna Solberg et overblikk over flyplassprosjektet i Bodø. Bak spakene satt ordfører Ole Henrik Hjartøy. VIDEO: Alexander Kjønsø Karlsen, Avisa Nordland

På siste dag av sin valgkampstart i Nordland fikk statsminister Erna Solberg et overblikk over flyplassprosjektet i Bodø. Bak spakene i småflyet satt ordfører Ole Henrik Hjartøy. VIDEO: Alexander Kjønsø Karlsen, Avisa Nordland

Fra ordførerens småfly fikk Erna Solberg selv se flyplassprosjektet i Bodø fra et helt nytt perspektiv.

Flytur med statsministeren

Statsministeren mener flyplassprosjektet er unikt i norsk målestokk.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I en drøy halvtime sirklet de over byen, og grått nordnorsk sommervær la heller ingen demper på opplevelsen.

– Det var en fantastisk fin tur i nydelige omgivelser, skryter Solberg trygt nede på bakken igjen.

– Flyturen ga et veldig perspektiv for hvilke muligheter Bodø har til å utvikle seg. Flyplassen ligger veldig nært bykjærnen, og det innebærer også en viss hindring for videre utvikling. Her er det et stort potensiale, legger statsministeren til.

Vil bruker milliarder på flytting

I mars tok ikke mindre enn tre statsråder turen til Bodø for å slippe nyheten om at regjeringen skal utrede en splitter ny flyplass i flybyen.

Målet med prosjektet, som er omtalt som den viktigste strategiske saken på hundre år, er å få flyttet dagens rullebane omtrent to kilometer lenger sør, og dermed frigi arealer til å bygge en ny bydel der dagens flystripe ligger.

Dagens rullebane er fra 50-tallet, og kostnaden for å flytte rullebanen til helt sør på Bodøhalvøya er anslått å ligge på 2-3 milliarder kroner.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Flytur med statsministeren

Statsministeren sikret seg bilder av både seg selv og tilskuerne før småflyet tok av i lufta. – Det var en fantastisk fin tur i nydelige omgivelser, skryter Solberg trygt nede på bakken igjen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er viktig å få til økonomien og finansieringen rundt prosjektet. Fra flyet er det lett å se behovet for utviklingsområder for Bodø, sier Erna Solberg til NRK.

– Hvor unikt er dette prosjektet?

– Ingen andre byer har en slik nærhet til flyplassen, og derfor er prosjektet med å flytte flystripen spennende. Nå utredes spørsmålet, deretter får vi et grunnlag for å fatte en beslutning.

– Dette er visjonære og langsiktige planer, slår Solberg fast, og legger til at målet er Nasjonal Transportplan i 2017.

– En viktig flytur

Bodøordføreren har drøyt 40 års erfaring bak flyspakene, men medgir at han var litt nervøs på forhånd.

Flytur med statsministeren

Pilot og ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) trygt nede på bakken igjen etter flyturen med statsministeren.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Man gjør seg noen refleksjoner, det må jeg være ærlig på, men det var veldig artig, smiler han.

Hjartøy hevder han de siste dagene har tryglet værgudene om hjelp, men til tross for regnet strålte de begge etter flyturen.

– Selv om vi har fått klarsignal for utredning er ingenting besluttet før det er besluttet. Derfor må vi jobbe knallhardt Jeg har gledet meg veldig til dette.

– Hvor viktig er denne turen for selve prosjektet?

– Jeg legger ikke skjul på at flyturen betyr mye. Det er Erna som til syvende og sist må gå for prosjektet, sier ordføreren til NRK.

Og statsministeren selv var fornøyd med omvisningen.

– Ordføreren er en stødig pilot. Det var helt rolig flygning hele veien.

Ny flystripe Bodø

Den øverste delen av bildet viser dagens flystripe. Ved å flytte flystripen to kilometer lenger sør, er målet å frigi arealer til å bygge en helt ny bydel.

Foto: NRK Kart/montasje: Benjamin Fredriksen