Hopp til innhold

SE DIREKTE: I dag får vi vite hvilke kommuner hun ønsker å slå sammen

Nordland har flest kommuner (44) i hele landet, men ingen av dem har klart å bli enige om å slå seg sammen. I dag legger fylkesmann Hill-Marta Solberg frem sitt forslag til et nytt kommunekart.

Nytt forslag kommunekart presenteres i dag av Fylkesmannen. Vi sender direkte nettsending.

I dag klokken 10.10 legger fylkesmann Hill-Marta Solberg frem sitt forslag til endringer i kommunestrukturen i Nordland.

OPPDATERT: Fylkesmann Hill-Marta Solberg foreslår tre tvangssammenslåinger i Nordland. Solberg tilrår at Narvik og Evenes blir en kommune. Hun vil også slå sammen Bodø, Værøy og Røst. I tillegg anbefaler hun at Vestvågøy, Flakstad og Moskenes slår seg sammen.

Hun anbefaler også at Tjeldsund, Tysfjord, Ballangen og Steigen arbeider videre med mulige nye kommunesammenslåinger med naboene.

For to år siden startet arbeidet med å slå sammen flere av Norges 428 kommuner.

Lørdag går fristen ut for kommunene til å sende forslag om ny kommunestruktur, men i dag klokken 10.15 legger fylkesmann Hill-Marta Solberg frem sitt forslag til endringer i kommunestrukturen i Nordland.

– Innspurten har vært omfattende med masse utredningsarbeid, både for fylket og for kommunene, sier Solberg til NRK.

Åtte positive – resten negative

Nordland er det fylket i Norge med desidert flest kommuner. 21 av de kommunene har under 2000 innbyggere. Det har vært ett av flere forhold Solberg har tatt stilling til når hun legger frem sin anbefaling.

– 21 kommuner er i den situasjonen at de har lavt folketall, og de fleste har en ganske betydelig tilbakegang. Vårt mål er at kommuner som skal stå alene skal klare seg økonomisk og tilby tjenester til folket som er gode nok.

Vi ser at flere små kommuner har utfordringer med å klare de oppgavene de er pålagt i dag, sier Solberg.

Men til tross for en rekke folkeavstemninger, møter og frieri, har ingen nordlandskommuner blitt enig om sammenslåing.

Folkeavstemningene og kommunestyrevedtakene har som regel endt med nei til sammenslåing, og hvis en kommune først har sagt ja, har naboen sagt nei. Og det selv om både ordfører og rådmann har anbefalt sammenslåing.

– Åtte kommuner har gjort positive vedtak, men da har ikke naboen vært klar. Det er en del av utfordringene, og det må vi forholde oss til, sier Solberg.

Klare premisser

Solberg sier at det ligger et klart premiss i bunnen av reformen om at sammenslåing skal basere seg på frivillighet, men at fylkets vurderinger skal likevel ligge til grunn.

– Vi må også gjøre grundige vurderinger hvor det absolutt er behov for å slås sammen. Til slutt er det Stortinget som bestemmer og må ta stilling til om det skal legges hundre prosent frivillighet til grunn når vedtaket avgjøres til våren.

– Ikke store endringer

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, sa til NRK i juni at kommunesammenslåing for Nordland var en fiasko, men at han gjerne skulle sett at det hadde blitt sammenslåinger.

Fylkesmann i Troms Bård Pedersen la onsdag frem et forslag om å halvere antall kommuner i Troms. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil at Oslo-regionen skal bli til ni storkommuner.

Hill-Marta Solberg har ikke tro på at så store endringer blir aktuelt for Nordland.

Norvoll

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll betegner kommunereformen som en fiasko.

Foto: Øystein Nygård / NRK