Sykehusmøte på Helgeland: Misfornøyd Høie ba ordførerne svare ordentlig

I dag møtte Bent Høie (H) ordførerne på Helgeland for å få svar på tre spørsmål i den betente sykehusstriden. Men svaret han fikk fra 12 av ordførerne var han ikke fornøyd med.

Torsdag 24. oktober møter helseminister Bent Høie ordførerne på Helgeland for å høre deres meninger om fremtidig sykehusstruktur.

SE HELE MØTET: Torsdag møtte helseminister Bent Høie ordførerne på Helgeland for å høre deres meninger om fremtidig sykehusstruktur.

Helseministeren ønsket svar på hvordan ordførerne på Helgeland ser for seg fremtidas sykehusstruktur i regionen. Dagens tre sykehus kan bli til ett, og det er det ikke alle som er like fornøyd med.

Høie var derfor i dag i Mosjøen for å møte politikerne. Primært for å få svar på hva ordførerne ønsker, dersom de ikke får oppfylt sitt førstevalg.

Men dette ville ikke 12 av ordførerne svare på.

Da tok Høie ordet for å irettesette ordførerne. Han var nemlig ikke fornøyd med svarene han hadde fått.

Hva er det nest beste alternativet?

De 12 ordførerne representerer alle kommunene rundt Sandnessjøen og Mosjøen sør på Helgeland. Disse er enige om at de vil ha ett, stort akuttsykehus sør for Korgfjellet, i strid med det en ekstern ekspertgruppa har anbefalt - nemlig ett, stort akuttsykehus i Mo i Rana.

– Jeg utfordrer kommunene på å svare på det som er hovedhensikten med dette møte. Å bare si nei er ikke et godt nok svar. Derfor kommer jeg til å be de 12 ordførerne om å komme opp på podiet for å svare ordentlig på spørsmålene.

Høie understreket at han ville ha et svar på hva ordførerne mente var det nest beste alternativet.

– Det nytter ikke å legge opp til en strategi hvor en bare anbefaler ett alternativ. Da melder en seg ut av diskusjonen.

Etter en liten pause gikk ordførerne i Vega, Sømna og Vefsn på talerstolen. På vegne av de 12 ordførerne ga de til slutt svar på hva de mener er det beste alternativet til ett, stort akutt sykehus sør for Korgfjellet.

Svaret på det var: Dersom det blir en tosykehusmodell, må det store sykehuset ligge sør for Korgfjellet.

Høie fikk dermed ikke svar på det han kanskje egentlig ville vite: Hva mener ordførerne sør for Korgfjellet er det beste alternativet, dersom det store sykehuset ikke havner i deres ende av regionen?

Tre sykehus kan bli til ett

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen.

Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass. Foreløpig er den eksterne ekspertgruppas anbefaling at det blir ett akuttsykehus i Mo i Rana. I så fall blir sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen lagt ned og erstattet med mindre distriktsmedisinske sentre.

Frykten for kommunene sør for Korgfjellet er at reiseavstandene vil bli altfor store med bare ett sykehus som ligger i Rana.

Planen skal være klar før jul. Høie skal ta stilling etter at styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord har sagt sitt.

– Vanskelig å gi svar

– Vi vet at det er stor uenighet på Helgeland. Vi vet hva kommunene primært ønsker, men det jeg vil finne ut av i dag er: «Hva er det nest beste alternativet hvis de ikke får det akkurat som de vil?», sa Høie før møtet.

Men flere sier det er vanskelig å gi ministeren de svarene han ønsker seg fordi de ikke vet hva de ulike sykehusalternativene inneholder.

– Jeg synes det er en god del av forutsetningene for å svare på spørsmålene som man ikke har. Hva som er innholdet i de forskjellige alternativene har man egentlig aldri fått noe svar på, sier Peter Talseth, nyvalgt Sp-ordfører i Alstahaug.

Men et spørsmål vet han svaret på.

– På spørsmålet om det er det samme hvor det store akuttsykehuset blir liggende, så kan vi svare et høyt og rungende nei.

Tror ikke på klare svar

Arbeiderparti-ordfører Iva Haugland i Leirfjord tror ikke Høie vil få noen klare svar under dagens møte.

– Måten spørsmålene er formulert på, gjør nok at han ikke får akkurat de svarene han ønsker, sier han.

Men Haugland er tydelig på en ting:

– Vi har sagt at vi ønsker ett akuttsykehus på Helgeland, og at det bør være i området rundt Mosjøen eller Sandnessjøen.