Se 22.55-sendinga direkte

Kveldens programleder er Ole Marius Rørstad