Hopp til innhold

Putins «ukjente» trumfkort: – Har stor økonomisk betydning

Russland forbyr eksport av en rekke varer. Men fortsatt går eksporten av verdifulle metaller og mineraler som normalt. Strupes dette markedet, vil det få konsekvenser for industrien og det grønne skiftet, mener forsker.

Palladium

Russland er verdens største produsent av Palladium. En stor del av dette brukes blant annet i katalysatorer i biler.

Foto: Images of elements

Sanksjonene mot Russland øker.

EU har vedtatt sin fjerde runde med sanksjoner. Denne gang rettet mot militærindustrien, stålindustrien og energisektoren.

Men også russerne har kommet med sine mottiltak.

I forrige uke la Russland ned forbud mot eksport av over 200 ulike produkter. Her finner vi alt fra teknologiske produkter til medisinsk utstyr, kjøretøy og landbruksmaskiner.

Vladimir Putin

Russland og Vladimir Putin har lagt ned forbud mot eksport av over 200 artikler. Denne gang sto ikke viktige mineraler på lista.

Foto: Skjermbilde

Samtidig har blant annet Storbritannia og USA erklært at de stanser import av russisk olje.

Det har bidratt til at olje og gassprisene har skutt i været.

Men i skyggen av dette finnes en faktor som ikke så mange har snakka om. Metaller og mineraler.

Dette kan bli høyaktuelt i det geopolitiske spillet mellom den vestlige verden og Russland, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Les også: Var du en av de som kjøpte «feil» jodtabletter? Det var ikke så dumt likevel

cyCp
cyCp

Dominerer verdensproduksjonen

EU har laga ei liste over 30 kritiske råmaterialer. Av disse produserer Russland 18.

Russland dominerer verdensproduksjonen for mange råmaterialer.

Det sier Håvard Gautneb. Han er forsker i Norges geologiske undersøkelse (NGU) og var Norges representant i arbeidsgruppa, som har stått bak lista.

Så hvilke konsekvenser har det hvis markedet strupes?

På kort sikt vil det ikke berøre hverdagen vår, på sammen måte som en økning i hvete og bensinprisene gjør. Men på sikt blir det vanskelig å få tak i dem, forklarer Gautneb.

Håvard Gautneb

Håvard Gautneb er forsker ved NGU og en av landets fremste eksperter på råmaterialer.

Foto: NGU

– Det som kjennetegner de kritiske råmaterialene er at de har stor økonomisk betydning. De brukes i store industrielle sektorer som telekom, bilindustrien, IT-industrien og forsvarsindustrien, for å nevne noe. På den andre siden domineres verdensproduksjonen av få land, sier han.

Så hvis leveransene fra ett land strupes, kan det føre til at industrien ikke får tak i de materialene de trenger, og at prisene skyter i været. Det kan føre til at produksjonen går ned.

– I det korte bildet forsvinner tilgangen. Prisene vil stige drastisk.

Det sier sjeføkonom i Swedbank, Kjetil Martinsen.

Gautneb er enig.

Elbiler og mye av den grønne teknologien trenger masse av disse materialene. Sanksjoner her kan føre til at det grønne skiftet blir dyrere og vanskeligere å få gjennomført, sier Gautneb.

Kjetil Martinsen.

Kjetil Martinsen er sjeføkonom i Swedbank.

Foto: Swedbank

Russland avhengig av eksport

Samtidig så er Martinsen tydelig på at Russland er avhengig av eksporten.

Mange av råvarene handles i dollar eller euro. Det er Russland avhengig av for å kunne betjene egen import av varer de trenger, som for eksempel mat og klær som de ikke produserer selv. Samtidig mener Martinsen at Russland sannsynligvis også vil betale noe på utestående gjeld.

– Hadde de begynt å sanksjonere utlandet ved å ikke eksportere mer, så biter de seg i halen økonomisk.

Heller ikke Europa har valgt å sanksjonere kritiske råmaterialer.

– Man forsøker å ramme Russland i stor grad, samtidig som man ikke rammer våre egne økonomier på samme måte.

Les også: Norsk militærfly følger to russiske kampfartøyer

Et russisk atomdrevet krysser av Kirov-klassen nord for Finnmark søndag.
Et russisk atomdrevet krysser av Kirov-klassen nord for Finnmark søndag.

Europa har selv satt seg i situasjonen

Gautneb mener at Europa selv delvis har satt seg i en situasjon hvor man er avhengig av produsenter som blant andre Russland.

Mange av råvarene eksisterer allerede i vår del av verden, men blir ikke utvunnet her. Blant annet er det påvist store forekomster av fosfat i nærheten av Egersund, men også i området rundt Beiarn i Nordland.

Europa har satt seg i en situasjon hvor man har outsourcet produksjonen av veldig mange råvarer til andre land for å slippe miljøkonsekvenser fra for eksempel gruvedriften. Så står vi der med skjegget i postkassa når det viser seg at man ikke kan handle med dem som følge av geopolitiske årsaker.

Vanadium

Vanadium

  • Vanadium brukes i stor grad som legeringstilsetning til jern.
  • Vanadiumstål blir blant annet brukt som kunstruksjonsstål i bilindustrien. 
  • Det er også et viktig legeringsmetall blant annet sammen med aluminium i titanlegeringer og i superlegeringer.
  • Et annet viktig bruksområde er i i såkalte strømningsbatterier.
  • Russland står for rundt 25 prosent av verdens produksjon, ifølge SGU.
Scanadium

Scandium

  • Scandium brukes i flyindustrien, til brenselsceller, romfart og i kraftige lyskilder.

  • Russland står for 26 prosent av verdens produksjon.

Palladium

Palladium

  • En stor del av palladium-produksjonen brukes i bilkatalysatorer.

  • Den brukes også i elektronisk industri til ledende kontakter.

  • Russland er den største produsenten av dette på verdensbasis. De står for 40 prosent av produksjonen.

Tom for vanndunker på Biltema

Frykten for krig i Europa og angrep på atomkraftverk, fører til at folk i Norge og Sverige hamstrer utstyr for å overleve i en nødssituasjon.