Hopp til innhold

Savner krav om ringvirkninger

– Det burde ha vært stilt krav om lokale ringvirkninger i den nye utlysninga av olje- og gassblokker, mener førsteamanuensis Erlend Bullvåg.

Plattform på Aasta Hansteen-feltet

Det modne området på kontinentalsokkelen er utvidet med 6 blokker. Samtlige blokker er i Norskehavet nær Aasta Hansteen.

Foto: Aker Solutions

Olje- og energidepartementet utlyste i går årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2013. Da ble det samtidig klart at det forhåndsdefinerte området er utvidet med 6 blokker. Samtlige blokker er i Norskehavet nær Aasta Hansteen. Departementet opplyser at forvaltningsplanen for Norskehavet er lagt til grunn for utvidelsen.

– Det er viktig at industrien i forbindelse med nye utbygginger får anledning til å utforske områdene rundt. Denne utvidelsen vil sikre at eventuelle tilleggsressurser til Aasta Hansteen kan utnyttes på en tidsriktig og optimal måte, skriver olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra departementet.

Les også:

Moe mener letevirksomheten og tilgang til areal er selve fundamentet for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

– Resultatene fra TFO-rundene viser at ordningen er svært viktig og at den har bidratt med meget store verdier for det norske samfunnet, sier Moe.

Savner ringvirkninger

Erlend Bullvåg

Erlend Bullvåg mener utvidelsen av oljeblokker gir muligheter for ner aktivitet i Nordland.

Foto: Ola Hellnes / NRK

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, mener det er positivt at det nå utlyses seks nye blokker i Norskehavet, men savner krav om lokale ringvirkninger.

– Det er ikke tatt spesielt hensyn til de gode mulighetene som en utvidelse av oljeblokkene skaper. Når det ikke stilles krav til det, er det lite sannsynlig at dette vil føre til mer aktivitet i Nordland.

Bullvåg mener man må øke presset mot politikerne i fylket for å sikre ringvirkninger i Nordland.

Les også:

Vil skape aktivitet

Nestleder i komité for næring på Fylkestinget, Richard Dagsvik (Frp), mener ringvirkningene av det utvidede oljefeltet vil komme av seg selv.

– Jo større aktivitet man får på sokkelen, jo mer attraktivt blir det for leverandørindustrien å etablere seg. Eksempel på det ser vi på Helgeland hvor det har vært stor oppblomstring av nye leverandører til oljeindustrien, sier han.

Dagsvik sier reguleringer i EØS-reglementet begrenser muligheten til å sette krav om ringvirkninger.

– Noen føringer kan man gi og noen ønsker kan man ha, men man kan ikke sette direkte krav om ringvirkninger.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av neste år. Søknadsfristen er satt til onsdag 11. september 2013 klokken 12.00.