Sauebønder føler seg mistrodd

Statens Naturoppsyn i Nordland tar ikke sauebøndene på alvor, mener organisasjonen Sau og Geit. SNO avviser påstandene.

Sau og lam
Foto: Silje Kolaas / NRK


SNO er ansvarlige for å overvåke rovdyr i regionen, og skadene de gjør mot beitedyr.

Men bøndene i Nordland Sau og Geit føler de ikke blir trodd på det de ser ute i marka, forteller leder Ragnhild Johansen.

Blir ikke trodd

- Vi opplever at ting er veldig firkantet og at observasjoner vi gjør ute i felten ikke blir trodd, sier Johansen.

Konflikten mellom bønder og Statens Naturoppsyn er i ferd med å nå nye høyder. Bøndene føler seg dårlig behandlet.

- Man skal ta den lokale delen av næringen med på råd, også opplever vi det stikk motsatte. dette skjer gang på gang, beklager lederen i Sau og Geit.

Avviser kritikken

Rovviltkontakta Vegar Pedersen i SNO synes dette er beklagelig kritikken fra næringen. Siden det bare er han som arbeider med rovvilt i SNO Nordland, er det han som blir truffet av mesteparten av kritikken.

- Deler av kritikken er ting vi kan se nærmere på og gjøre en forbedring på. Andre deler av kritikken går på bestandsregistrering og kadaverdokumentasjon og der føler jeg at kritikken er uberettiget og at det ikke er belegg for de påstandene som kommer.