Sauebonde: – Det var et grusomt syn

Så mange som 13 sau er sannsynligvis tatt av bjørn i Hemnes den siste tiden. – Så lenge jeg kan huske har det ikke vært bjørn i dette området tidligere, sier rovviltkontakt.

Bjørn Hemneshalvøya

KADAVER: 13 døde sau er så langt funnet i Hemnes. Bonde Lars Johan Fineide fortviler. – Jeg har drevet med sau i årevis, men aldri opplevd bjørn i dette området, sier han. Dette kadaveret er mellom 24 og 48 timer gammelt.

Foto: Morten Fineide

– Sauene var nesten oppspiste, det var bare skinn og bein igjen. Det var et forferdelig syn forteller bonde Lars Johan Finneide NRK.no.

Tirsdag denne uka oppdaget han flere morløse lam som virret rundt. Da han undersøkte rundt fant han sju sauekadaver. Siden har det blitt funnet seks til.

Ved siden av kadaverne ble det også funnet noe som lignet på avføring fra bjørn og hår. Dette materialet er nå sendt til DNA-analyse, og svarene er ventet over helga.

Den erfarne sauebonden er ikke i tvil om at det er bjørnen som har vært på ferde.

– Jeg har drevet med sau i årevis, men aldri opplevd bjørn i dette området. Vi er mye plaget med ørn, gaupe og noen ganger jerv, men bjørn er noe nytt. Det skal ikke være bjørn her, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Bjørnen på Hemneshalvøya

SPOR ETTER BJØRN: Det er tydelige spor etter bjørn i det aktuelle området, som dette treet. Treet er ca. 7 cm i diameter, får NRK opplyst.

Foto: Morten Fineide

13 kadavre så langt

Hemneshalvøya er en liten halvøy med delvis tett bebyggelse i Hemnes Kommune. Funnene skal være gjort fra Klevneset og opp mot Veten, nær lokal bebyggelse.

– De første kadavrene ble funnet ved hjelp av en kadaverhund. Disse var helt utspist. Siden har det blitt gjort en rekke nye funn, forteller Vegar Pedersen ved Statens Naturoppsyn.

NRK får fra lokal rovviltkontakt opplyst at det totalt dreier seg om 13 kadavre så langt.

– En del av kadavrene er mellom en og to uker gamle. Dette gjør det vanskelig å få dokumentert at det er bjørn som er årsaken. Men det er mye som tyder på at bjørn står bak samtlige, fortsetter Pedersen.

Første gang vest for E6

Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn

TRENGER IKKE VÆRE REDDE: Selv om funnene er gjort i nærheten av befolkede områder trenger ikke folk være redde for å støte på bjørnen, mener Vegar Pedersen i Statens Naturoppsyn.

Foto: Glenn Peter Knædal

Området hvor funnene har blitt gjort er et prioritert beiteområde, hvor det i utgangspunktet ikke skal være bjørn. Pedersen forteller at det er spesielt å finne spor etter bjørn i akkurat dette området.

– Dette er et sted som ikke har hatt store plager med bjørn tidligere. Så langt jeg kan huske, er det første gang bjørn herjer på vestsiden av E6.

Bjørnen må ha krysset både E6 og diverse fylkesveier for å ha kommet til det aktuelle området, mener Pedersen.

– Men lokalbefolkningen trenger ikke være redde for å støte på bjørnen. Den er mest aktiv på nattestid, og funnene er gjort i bratt og ulendt terreng. Den er definitivt ikke noe å være redd for.

Hva gjøres i området nå?

– Nå er tilsynet intensivert og de berørte partene er i dialog med kommunen. Det er mulig det vil bli gjort nye funn, men det er det vanskelig å spå, avslutter han.

Har gitt tillatelse til felling

Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland forteller til NRK.no at de vurderer det som sannsynlig at alle kadavrene er tatt av bjørn.

– Derfor gav vi i går muntlig tillatelse til skadefelling med umiddelbar virkning, sier han.

Han kan ikke si noe om hvor lenge tillatelsen gjelder da det skriftlige vedtaket enda ikke er fattet.

– Men normalt er det snakk om 14 dager, legger han til.

Oppfordrer folk til å være varsom

Rovviltkontakt Knut Sjøfors

BER FOLK VÆRE FORSIKTIGE: Rovviltkontakt Knut Sjøfors oppfordrer lokalbefolkningen til å utvise en viss forsiktighet i tiden som kommer.

Foto: Frank Nygård / NRK

Jaktleder Knut Sjøfors forteller til NRK.no at jakta nå er i gang, og at de har vært ute i natt og gjort observasjoner.

– Vi regner med å starte opp med selve jakta i kveld eller i morgen. Så langt har vi organisert jaktlaget og planlagt det videre løpet, forteller han.

Mellom 15 og 20 mann skal i sving for å få has på bjørnen, og Sjøfors har gode forhåpninger om å få tatt bjørnen innen fristen går ut.

– Alle funnene er gjort innenfor et begrenset geografisk område. Vi har også registrert ulike liggeplasser og andre spor etter bjørnen, så vi er optimistiske, sier han.

Han oppfordrer lokalbefolkningen til å vise varsomhet i tiden som kommer.

– Sikkerheten er alltid i høysetet. Og bjørnen er et farlig dyr, uansett hva man sier. Når når vi nå går ut i området og jakter ønsker vi at folk utviser en viss forsiktighet. Også fordi vi ikke ønsker å skremme bort bjørnen, avslutter han.