NRK Meny
Normal

Satte stillingen på full drift ved sykehjem – nå beskyldes han for løftebrudd

Til tross for at de borgerlige i Bodø i dag vil vedta full drift ved Sølvsuper sykehjem, så blir de likevel beskyldt for løftebrudd fra opposisjonen.

Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø truer med å trekke seg dersom det ikke er full drift ved kommunens nye sykehjem Sølvsuper fra nyttår.

I fjor høst garanterte daværende varaordfører i Bodø, Tom Cato Karlsen (Frp) at han ville sørge for full drift av kommunens nye sykehjem Sølvsuper, før det eventuelt ble full drift i byens nye kulturhus Stormen.

Ett år etter utfordret NRK Karlsen på hans tidligere uttalelser, ettersom åpningsfesten for Stormen nærmet seg, og 20 av 74 plasser på det moderne sykehjemmet fortsatt sto tomme grunnet økonomi.

Da satt Karlsen stillingen sin på at det skulle bli full drift fra nyttår.

– Jeg kommer ikke til å sitte som varaordfører i en by der man prioriterer kultur foran eldreomsorg, sa Karlsen.

På spørsmål om det ikke er et løftebrudd når kulturhuset Stormen åpner allerede 15 november, svarte han:

– Det er snakk om seks uker fra eller til. Vi er avhengig av et nytt budsjettår. Jeg tror ikke folk i Bodø mener det er et løftebrudd om vi har full drift fra 1.1.2015. Dersom det ikke skjer kan man si jeg har pågått et løftebrudd.

– Hatt god tid

I dag vedtar bystyret full drift ved Sølvsuper sykehjem i Bodø i 2015. Men til tross for Karlsens løfter vil ikke de borgerlige si fra når i 2015 alle de 20 ledige sykehjemsplassene skal være tatt i bruk. Det mener opposisjonen er for svakt.

– Dette er et klassisk løftebrudd. Enkelt og greit. Her har sykehjemmet stått med tomme rom i over ett års tid. Man har hatt god tid til å planlegge full drift, sier Svein Olsen i Rødt.

I formannskapet i Bodø foreslo Olsen og datofeste krav om full drift fra 1.1.2015, men forslaget ble nedstemt av de borgerlige samarbeidspartiene.

Er det ikke bra nok at man tross alt får full drift i løpet av 2015?

– Nei, dette er alvorlig for de 25-30 menneskene som står i kø for å få sykehjemsplass. Dette kunne de hatt på plass nå. Jeg vet at man allerede er i gang med ansettelsesprosesser.

– Tydelig signal

Etter Tom Cato Karlsens uttalelser i høst har han endt opp som statssekretær, og slipper dermed å gjøre alvor av sine trusler om å trekke seg som varaordfører.

Han ønsket ikke å kommentere denne saken grunnet hans nåværende stilling.

Janne Ellingsen, som sitter i levekårskomiteen for Bodø Frp, må dermed svare på anklagene om løftebrudd. Hun mener det blir feil at politikerne skal sette dato fra når alle tomme rom skal være tatt i bruk.

– Vi skulle gjerne ha hatt full drift for lenge siden. Jeg mener vi med dette vedtaket sender et tydelig signal til administrasjonen om at dette skal prioriteres.

Det vil koste kommunen rundt 15 millioner kroner ekstra i året å ta i bruk de tomme plassene. Det gjelder 9 langtids sykehjemsplasser i 4 etasje, og 11 plasser for kreftsyke som trenger lindrende behandling i 1 etasje. (såkalt palliativ behandling).

– Vi håper at administrasjonen nå er godt i gang med å få dette på plass. Det handler også om å få tid til å rekruttere de med rett kompetanse til denne palliative enheten, sier Janne Ellingsen.