Hopp til innhold

Satte himmel og jord i bevegelse for å ta imot 32 elever, nå legges mottaket ned

Over natta ble elevtallet doblet, og skolen måtte ansette nye lærere og tolker for å gjøre skolen i stand til å ta imot 32 asylbarn. Et halvt år senere legges mottaket ned og elevene forsvinner. – Svært trist, mener rektor.

Syriske skolebarn i Sulitjelma

NÆR HALVPARTEN FORSVINNER: Fra å være en skole med kun etnisk norske elever, fikk Sulitjelma skole fra nyttår 32 nye elever fra Syria og Afghanistan.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I oktober i fjor kom det 150 syriske flyktninger til bygda Sulitjelma i Nordland, hvor det bor 580 innbyggere. Dermed fikk den vesle skolen med 40 elever over natta 32 nye skolekamerater fra Syria og Afghanistan.

Ifølge loven har elever på asylmottak der man må regne med å bli boende mer enn tre måneder krav på undervisning med en gang.

– Vi har satt i gang et større apparat for å kartlegge elevenes ferdigheter, kjøpe inn nytt utstyr og ansatte fire nye lærere og tolker, forteller rektor Frank Krokstrand ved Sulitjelma skole.

Blir lagt ned

I dag ble det klart at seks asylmottak i Nordland legges ned. Til sammen 570 beboere flyttes til andre mottak i Nord-Norge. De seks mottakene er Sulitjelma, Andøy, Tysfjord, Hattfjelldal, Silvalen i Herøy og Tjongsfjord.

Ved Sulitjelma skole ble nyheten mottatt med sorg og overraskelse. Om tre måneder blir det betraktelig mindre liv og røre i skolegården.

Syriske skolebarn i Sulitjelma

Over natta ble elevtallet doblet, og skolen måtte sette i gang et stort apparat og ansette nye lærere for å gjøre skolen i stand til å ta imot 32 asylbarn.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi har selvsagt vært klar over at mottaket her var midlertidig. Men at det skulle gå så fort, hadde vi aldri trodd. Det er kjempesynd. Skolen er en liten skole på i utgangspunktet 40 elever og vi trenger de ungene vi kan få. Hele samfunnet har hatt godt av tilveksten, sier Frank Krokstrand.

Han vil ikke kritisere UDI for avgjørelsen om å legge ned mottaket.

– Til det kjenner jeg prosessene i forkant for dårlig. Men det er trist med tanke på det store apparatet vi måtte sette i gang. Et halvt år senere legges mottaket ned og elevene forsvinner, konstaterer rektoren.

Sju mister jobben

Sulitjelma hotell i Fauske kommune

I oktober kom det 150 syriske flyktninger til tettstedet i Nordland, hvor det bor 580 innbyggere.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Heller ikke mottaksleder Britt Linda Hansen hadde trodd det ville gå så fort. Hun og de seks andre ansatte ved mottaket mister nå jobben. Fem av dem bor i Sulitjelma, mens to bor på Fauske.

– Både beboere og ansatte er preget av nyheten. Det er trist å tenke på at om tre måneder er det slutt, sier Hansen.

– Færre asylsøkere

Totalt forsvinner 7000 mottaksplasser over hele landet – drøyt 1200 av dem i Nord-Norge. ​ Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere enn antatt, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt.

– Vi gjør en jobb som er styrt av antall ankomster til landet, bosetting og retur til hjemland. Vi kan ikke bli liggende med stor overkapasitet som vi betaler masse penger for. Vi er selvsagt takknemlig for at kommunene stiller opp. Det hadde ikke vært mulig for UDI og fått gjort den jobben vi gjorde i fjor høst uten den fenomenale jobben i kommunene, sier Fridfeldt.