NRK Meny

Satser på Helgeland

I statsbudsjettet for 2018 er det satt av totalt 1,5 milliarder til nybygging og utbedring av E6 på Helgeland, og de totale investeringskostnadene er beregnet til 6,6 milliarder kroner. Det er lagt opp til anleggsstart på strekningen Kapskarmo-Brattåsen-Lien i Grane. Strekningen går over 22 kilometer og innebærer at E6 legges i ny trasé vest for Trofors.