Satser millioner på melkerobot

Moderne melketeknologi og ny driftsbygning gir bedre resultater for bøndene, og nå ønsker Innovasjon Nordland å hjelpe flere til å satse.

Kyr i fjøs

Bønder sparer tid med ny melkerobot. Nå ønsker Innovasjon Nordland å hjelpe flere i anskaffelse av nyere teknologi.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Melkebonde Paul-Stian Brekk Nygård fra Brønnøysund har valgt å satse store pengesummer i ny dritftsbygning og moderne melketeknologi.

Paul-Stian Brekk Nygård fra Brønnøysund satser på melkerobot.
Foto: Ole-Christian Olsen

– Roboten gjør at man kan legge opp dagen mer selv, og da er det enda bedre å være bonde, forteller Nygård.

Anbefaler teknologien

Nå vil Innovasjon Nordland at flere melkebønder skal anskaffe seg melkeroboter. Og det optimale er at bøndene skal øke produksjonen til mellom 30 og 70 melkekyr.

Direktør i Innovasjon Nordland, Karsten Nestvold, mener lønnsomheten for bøndene vil bli bedre om flere øker produksjonen ved å anskaffe seg flere kyr og nyere teknologi.

Effektiviteten og utnyttelsen av produksjonskapasiteten gjør at kyrene begynner å melke bedre og jevnere, forteller Nestvold, som nylig har gjort en undersøkelse på temaet.

Støtter bøndene

Innovasjon Nordland mener den nye teknologien gir svært gode resultater, og vil hjelpe flere til å satse høyere. Nå vil de støtte 15 bønder med et årlig milliontilskudd, og Nordland Bondelag oppfordrer særlig unge til å søke på den økonomiske støtten.

De unge som vil satse på melkeproduksjon bør ta kontakt med Innovasjon Norge, for å få laget en plan, sier leder i Nordland Bondelag, Bernt Skarstad.