NRK Meny
Normal

Satser 1,2 mrd i nordområdene

Regjeringen vil bruke 1,2 milliarder kroner på nord-områdesatsingen neste år.

Jonas Gahr Støre i Nordland fylkesting

LYTTER: Utenriksminister Jonas Gahr Støre etter talen i Nordland fylkesting i Bodø.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Utenriksminister Jonas Gahr Støre står nå på talerstolen på Nordland fylkesting i Bodø for å orientere fylkestinget om regjeringens satsning på Nordområdene.

Her legger han fram regjeringens økning på 168 millioner kroner til satsing på nordområdene. Den totale summen regkeringen vil bruke på nordområdesatsingen neste er blir på rundt 1,2 milliarder kroner.

Forslagene innebærer økt satsing på samarbeidet mellom øst og vest. Spesielt dro Støre fram øst-vestsatsingen mellom Norge, Sverige og Finland.

Narvik-kanalen

– De såkalte North West Corridor som gjør det mulig å komme fra Kina og helt hit til Atlanterhavskysten. Den har vært vurdert, omtalt og studert i mange år, og vi er ikke ferdig med å utrede hvor stort dette kan bli. Det vi ser i nord nå, er at transport langveisfra søker mot havet. Vi ser store muligheter for verdiskapning dersom vi samordner bedre mellom Sverige, Norge og Finland, sier Støre til NRK.no.

I dette stasbudsjettet satser regjeringen også på mineralutvikling og -forskning.

– Vi må få en bedre forståelse av de ressursene som finnes i nord. Jeg tror vi skal følge nøye med på og studere det grunnlaget vi har for nord-østtransport i tillegg til nord-sør, sier han.

På et møte seinere i høst skal utenriksministre fra Norge, Russland, Island og EU diskutere disse mulighetene.

– Jeg tror vi i framtiden kommer til å se mer øst-vesttransport. Dette er en stor mulighet for Nord-Norge, sier Støre.

976 mill. til Kystvakten

Den militære aktiviteten i nordområdene vil bli prioritert i 2011. Blant annet skal flere nye marinefartøy tas i bruk.

  • Kystvakten får 976 millioner kroner, det er en økning på 47 millioner kroner fra i fjor. Kystvakten får en samlet, operativ ledelse på Sortland. Dette vil gi en enhetlig og effektiv ledelsesstruktur med et sterkt faglig miljø, og bidra til regjeringens satsing i nordområdene.
  • Byggeprosjektet for en flerbrukshall på Ramsund videreføres i 2011. I Ramsund har forurensning på land lekket ut i sjøen. Kildene er dels fjernet og dels sikret mot videre utlekking. Regjeringen foreslår å sette av 13 millioner kroner til opprydding av sjøbunnen.
  • Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til F-16 kampfly og luftvern videreføres. Det er i 2011 satt av ca. 140 millioner kroner til planlagte og pågående byggeprosjekter i Bodø-området. Byggeprosjektet for kommandoplass for Forsvarets operative hovedkvarter videreføres i 2011, og planlegges ferdigstilt ved årsskiftet 2011/2012.
  • Aktiviteten ved Andøya flystasjon videreføres i 2011. Til eiendom, bygg og anlegg ved Andøya er det i 2011 satt av om lag 50 millioner kroner i tilknytning til ulike planlagte og pågående prosjekter. Det godkjente prosjektet for mannskapsforlegning og messe videreføres i 2011.

Andre satsingsområder

Ti ulike departementer omfattes av bevilgningenem og dette er noen av satsningsområdene Gahr Støre trekker fram:

  • 60 millioner økning til seismikk i Nordland og Troms.
  • 88 millioner til styrking av oljevernberedskapen.
  • 74 milllioner til slepebåtberedskap.
  • 10 millioner til marin bioprospektering.
  • 22 millioner til et kompetansesenter for is og klima.

– I Soria Moria-erklæringen fremhevet regjeringen nordområdesatsingen som sitt viktigste strategiske satsingsområde. Dette har ført til aktivt diplomatisk arbeid for oss i utenrikstjenesten. Vi ser nå at en rekke land retter fokus mot nord, ikke minst på grunn av de muligheter og utfordringer som ligger der hva gjelder energi, transport og klima, sier utenriksministeren til A-pressen i dag.

– Mye tomme ord

Regjeringas nordområdesatsing må følges opp med konkrete bevilgninger, og ikke bare tomme ord, mener forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Ivar Kristiansen.

I forslag til statsbudsjett står det at regjeringa prioriterer militær aktivitet i nordområdene. Men Kristiansen i Høyre tror neste år blir trått for Forsvaret i nord.

– Det blir ikke flere flytimer. Kystvakten får knapt prisjustert sitt budsjett, og Sjøforsvaret vil i enda større grad ligge på land på Vestlandet. Dette er ikke en opp-prioritering av aktiviteten i nord, tvert i mot, sier Kristiansen.