Sangsvaner kan velte storflyplass

Hekkeområde for sangsvaner og andre fuglearter kan sette en stopper for storflyplass i Lofoten.

Gimsøy og sangsvane

VERNEOMRÅDE: Området der den nye storflyplassen er tenkt bygd på Gimsøya er et naturreservat. Skal flyplassen bygges må vernet oppheves. Det blir i så tilfelle første gang det skjer i norgeshistorien.

Foto: Adrian Dyrhaug Grande

Både Fylkesmannen i Nordland og Miljøverndepartementet tror
det kan bli vanskelig å legge en storflyplass til Gimsøy i Lofoten.

Kan bli norgeshistorie

Området hvor Avinor ønsker å bygge flyplassen er beskyttet under det sterkeste naturvernet i Norge. Hvis regjeringen opphever vernet vil dette bli første gang i norgeshistorien. Men ordføreren i Vågan mener at utvikling veier tyngre enn naturvern.

– En gang må være den første for alt fornuftig her i verden, sier ordfører Eivind Holst til NRK.

Verdier kan gå tapt

Men drømmen hans om en storflyplass på Gimsøya kan bli ødelagt fordi området i dag er et naturreservat. Sangsvanen er en av flere arter som har Gimsøya som sitt hekkeområde. Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgseth frykter følgene for andre områder hvis regjeringa går inn for å oppheve vernet av Gimsøya.

– Det å avverne et slikt område vil kunne ha presedensvirkning i forhold til tryggheten til andre verneområder. Og i tillegg kan verdier på dette stedet gå tapt, sier Roar Høgseth.

Aldri tidligere opphevet

Det har aldri tidligere skjedd her i landet at hele verneområder er blitt opphevet.

– Det har vært mindre justeringer av ormråder, mindre saker. Men aldri total oppheving av et verneområde, sier seniorrådgiver i Miljøverndepartementet, Ingunn Iversen.

Ordfører vet hva han vil

Ordføreren i Vågan vet hva han vil velge dersom kommunikasjonsløsninger og naturvern settes opp mot hverandre.

– Det handler om opprettholdelse av våre faktiske levevilkår. Det vil si at vi ikke kan verne oss vekk fra vår egen eksistens, sier ordfører i Vågan, Eivind Holst.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.