Sangsvaner kan velte storflyplass

Hekkeområde for sangsvaner og andre fuglearter kan sette en stopper for storflyplass i Lofoten.

Gimsøy og sangsvane

VERNEOMRÅDE: Området der den nye storflyplassen er tenkt bygd på Gimsøya er et naturreservat. Skal flyplassen bygges må vernet oppheves. Det blir i så tilfelle første gang det skjer i norgeshistorien.

Foto: Adrian Dyrhaug Grande

Både Fylkesmannen i Nordland og Miljøverndepartementet tror
det kan bli vanskelig å legge en storflyplass til Gimsøy i Lofoten.

Kan bli norgeshistorie

Området hvor Avinor ønsker å bygge flyplassen er beskyttet under det sterkeste naturvernet i Norge. Hvis regjeringen opphever vernet vil dette bli første gang i norgeshistorien. Men ordføreren i Vågan mener at utvikling veier tyngre enn naturvern.

– En gang må være den første for alt fornuftig her i verden, sier ordfører Eivind Holst til NRK.

Verdier kan gå tapt

Men drømmen hans om en storflyplass på Gimsøya kan bli ødelagt fordi området i dag er et naturreservat. Sangsvanen er en av flere arter som har Gimsøya som sitt hekkeområde. Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgseth frykter følgene for andre områder hvis regjeringa går inn for å oppheve vernet av Gimsøya.

– Det å avverne et slikt område vil kunne ha presedensvirkning i forhold til tryggheten til andre verneområder. Og i tillegg kan verdier på dette stedet gå tapt, sier Roar Høgseth.

Aldri tidligere opphevet

Det har aldri tidligere skjedd her i landet at hele verneområder er blitt opphevet.

– Det har vært mindre justeringer av ormråder, mindre saker. Men aldri total oppheving av et verneområde, sier seniorrådgiver i Miljøverndepartementet, Ingunn Iversen.

Ordfører vet hva han vil

Ordføreren i Vågan vet hva han vil velge dersom kommunikasjonsløsninger og naturvern settes opp mot hverandre.

– Det handler om opprettholdelse av våre faktiske levevilkår. Det vil si at vi ikke kan verne oss vekk fra vår egen eksistens, sier ordfører i Vågan, Eivind Holst.

Nettsending med programleder Sveinung Åsali.

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge

Oppsummert

Vi gir deg de viktigste nyhetene direkte fra hele Nord-Norge. Følg nettsendingen mellom klokken 17.00 og 19.00.

  • Kan ta førsteåret hjemme

    Et desentralisert videregående skoletilbud ble lansert i Finnmark i dag. Det åpnes for at videregåendeelever kan ta det første skoleåret hjemme. Fylkesråd Johnny Ingebrigtsen sier til iFinnmark at hvis sju elever søker, så vil tilbudet opprettes.

  • Motorferdselsforbud delvis opphevet

    Fylkesmannen har delvis opphevet motorferdselsforbudet i skuterløypene i Tana. Skuteløype 5 fra Màskejohka til Stuorra Ilis åpner i dag. I går åpnet Hillagurra-løypa, etter at reinbeitedistrikt 9 samlet og flyttet sine reinsdyr mot sommerbeitet.

Torsdagens nyhetssending fra NRK Nord
Onsdagens nyhetssending fra Nord-Norge
Dagens sending, NRK Nord.
Overskridelse på en milliard kroner fører til økte utgifter for bilistene. Frp reagerer kraftig
NRKs direktesendte nyhetssending for hele Nord-Norge, mandag 6. februar 2017.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.
I løpet av den siste uka har nordlyset flere ganger danset over himmelen i Nord-Norge. Marius Birkeland fanget dette synet.