Sandberg: – Jeg har jo gitt oppdretterne tilbud om større fleksibilitet

Nordlaks permitterer 100, og skylder på et regelverk som ikke er fleksibelt nok. Sandberg svarer at han har forsøkt å komme oppdretterne i møte.

Per Sandberg, fiskeriminister (FrP)

Fiskeriminister Per Sandberg, her under Sjømatdagene på Hell.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Inge Berg

Inge Berg, administrerende direktør i Nordlaks.

Foto: Stian Klaussen / Nordlaks

I går kom nyheten om at Nordlaks permitterer 100 av sine totalt 420 ansatte. Grunnen er at det nå på vinteren er veldig lite fisk å slakte.

Løsningen er ifølge selskapet selv større fleksibilitet. For slik det er nå setter konsesjonene begrensninger for hvor mye fisk det er lov å ha stående på samme tid.

Resultatet er kort fortalt et hardkjør om høsten, med doble skift og ekstra innleid personell, og en mye roligere periode vintertid når kaldt vann gjør at fisken vokser sakte.

– Poenget er at vi ønsker å skyve fisk over fra andre halvår til påfølgende første halvår. Da hadde vi sluppet å permittere ansatte, sier administrerende direktør Inge Berg.

Nordlaks

En mer stabil produksjon ville tjent både markedet, kundene og bedriften på sikt, mener Nordlaks. Slik det er nå kan kun omtrent én tredel av Nordlaks sin produksjon slaktes i første halvår, mot to tredjedeler i andre halvår.

Foto: Marius Fiskum

Kom med et tilbud i fjor

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) svarer at han har forsøkt å komme oppdretterne i møte, og viser til et tilbud han kom med i juni i fjor.

Da foreslo han nettopp en ordning med «variabel tillatt biomasse» (VTB), som ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv (DN) innebærer at taket for hvor mye fisk som kan stå i sjøen økes i den beste tilvekstperioden og senkes i resten av året.

– Jeg mener å ha kommet oppdretterne i møte med dette tilbudet, sier Sandberg til NRK.

Det var nettopp for å gi oppdretterne bedre mulighet til å la fisken vokse utover vinteren, istedenfor å slakte den på høsten.

For dyrt?

Prisen for å bruke ordningen ble oppgitt til 1,5 millioner per tillatelse, men ved fristens utløp 1. september hadde hverken Marine Harvest, Salmar, Grieg Seafood, Norway Royal Seafood, Cermaq eller Nordlaks søkt om VTB, ifølge DN.

Selskapene mente blant annet at ordningen var for dyr; at det er «meningsløst» å avgiftslegge verdiskapningen og at tiltaket ville gi svært lite vekst.

– Hvorfor søkte dere ikke, Inge Berg?

– Dette var et system som ikke dekket behovene våre. Det vi trenger er rullerende fleksibilitet (se faktaboks, journ. anm.), som er en mye mer fleksibel ordning. Noe annet vil ikke gi mening.

Ny teknologi

Sandberg peker i dag på at Berg, som andre oppdrettere, har fått tilbud om fem prosent vekst mot strenge lusekrav.

– Så er fokuset vårt nå å innføre det nye trafikklyssystemet. Det vil gi en mulighet for vekst på seks prosent annethvert år dersom man har kontroll på lakselusa, sier fiskeriministeren.

På spørsmål om hva Berg tenker om å tilfredsstille strengere lusekrav for å kunne vokse, svarer han at lusesituasjonen er utfordrende nok slik den er i dag.

Han mener løsningen ligger i ny teknologi.

– Det er et komplisert spørsmål, men for vårt vedkommende retter vi fokuset mot å teste nye prinsipper for fremtidens havbruksnæring gjennom vårt Havfarm-prosjekt. Jeg tror det er løsningen for å møte nye krav.