Statssekretær Sandberg beklager muslimkritisk innlegg på Facebook

Den ferske statssekretæren Line Miriam Sandbergs innvandringskritiske innlegg fra i sommer har spredd seg som ild i tørt gress de siste dagene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar avstand fra uttalelsene, men sier alle kan gjøre feil.

Line Miriam Sandberg

Line Miriam Sandberg beklager innlegget hun postet på Facebook i sommer, og sier beskrivelsene var uakseptable.

Foto: Arild Moe / NRK

Fredag den 27. oktober ble Line Miriam Sandberg utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

De siste par ukene har innlegget med hennes muslimkritiske innlegg blitt delt hundrevis av ganger.

Med bakgrunn i uttalelser fra Sandberg i sommer har syv styremedlemmer i Helse Nord RHF skrevet et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor de skriver at Sandbergs uttalelser ikke er forenlige med å være styremedlem i foretaket.

– Jeg er litt overrasket over at hun blir utnevnt til statssekretær i departementet når hun offentlig har kommet med så sterke ytringer om en minoritetsgruppe i Norge, sier Fredrik Sund i Helse Nord.

Avsenderen mener de er problematisk både fra et humanistisk og politisk ståsted.

Sund mener det er vanskelig å skulle representere mennesker fra alle trosretninger og minoriteter samtidig som man kommer med slike ytringer på hjemmebane.

sb_face
Foto: Skjermdump

– Jeg beklager

De siste dagene har skjermdumper av innlegget blitt delt mye i sosiale medier. Innlegget som er delt hundrevis av ganger har satt sinnene i kok hos flere.

Som følge av utnevnelsen som statssekretær har Sandberg bedt om permisjon fra alle sine politiske- og styreverv, inkludert styrevervet hun hadde i Helse Nord RHF.

Tidligere i år var seniorforsker Jacob Høigilt fra PRIO ute og kritiserte innlegget for å være fullt av faktafeil og at det gav en skjev fremstilling av muslimer.

Sandberg presiserer i en e-post til NRK at dette ikke er Helse Nord-styret som helhet, men noen av styremedlemmene som har signert brevet.

Line Miriam Sandberg på styremøte i Helse Nord

Sandberg var inntil nylig styremedlem i Helse Nord RHF, men har etter hun ble utnevnt til statssekretær trukket seg fra vervet.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Jeg beklager formuleringen i det jeg skrev på Facebook. Å beskrive muslimer som en gruppe eller trekke frem religioner er uakseptabelt og jeg forstår reaksjonene, sier hun.

Sandberg sier at innlegget er slettet og at hun forsikrer at hun stiller seg bak regjeringens politikk, også på sosiale medier.

Her er brevet fra Helse Nord

Høie: – Tar avstand fra uttalelsene

Helseminister Bent Høie sier han var kjent med brevet fra de ansattvalgte i Helse Nord-styret, og at han tar avstand fra Sandbergs uttalelser.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar avstand fra den ferske statssekretærens innlegg i sosiale medier.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det er uakseptabelt å beskrive muslimer som gruppe på den måten. Samtidig er det viktig å påpeke at alle kan gjøre feil, sier Høie.

Ministeren har fått forsikringer fra Sandberg om at hun i sin nye rolle vil stille seg bak regjeringens politikk, også i sosiale medier