Hopp til innhold

Widerøe-pilotene stemte for å permittere seg selv

Samtlige Widerøe-piloter permitteres i 40 prosent. Riktig å fordele byrden mest mulig, sier fagforening.

Widerøe-fly Bombardier dash8-100 på Bodø lufthavn.

Pilotene i Widerøe foreslo selv å bli delvis permittert. Nå permitteres samtlige i 40 prosent.

Foto: Ola Helness / NRK

Denne uka permitterer Widerøe sine piloter. Årsaken er den kraftige nedgangen i antall passasjerer som følge av koronaviruset.

Sindre H. Haanshuus, Leder Widerøes Flygerforening

Sindre Haanshuus er leder i flygerforeninga i Widerøe.

Foto: Privat

De rundt 460 pilotene permitteres delvis, i 40 prosent. Dette var også pilotene sitt eget forslag.

– Flygergruppa i Widerøe har lange tradisjoner for å stå sammen og løse utfordringer som et kollektiv. Vi mener det er riktig å fordele byrden mest mulig, sier leder i Widerøes Flygerforening, Sindre Haanshuus.

Et stort flertall av pilotene stemte for forslaget da det var oppe til uravstemning i helga.

Haanshuus sier det er mange fordeler for selskapet at samtlige piloter er i jobb.

En pilot som blir hundre prosent permittert, kan etter hvert oppleve at sertifikatene går ut på tid. I tillegg risikerer pilotene å ikke få gjennomført den treninga som kreves.

– Flysertifikat er ferskvare. Ved at alle blir permittert i 40 prosent, vil alle kunne opprettholde sine sertifikater og rettigheter. Da er også selskapet bedre rusta til å komme i gang igjen når dette er over, sier Haanshuus.

En ekstremsituasjon

Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe, forhandlet med flygerne.

– Vi synes at løsninga med en delpermittering, i stedet for å permittere enkeltpersoner hundre prosent, var en god og effektiv løsning på det som vi står i.

Nilsen sier det er avgjørende at piloter og kabinpersonell opprettholder kompetansen sin.

Når den ekstreme koronasituasjonen er over, skal de ansatte være klare til å fly igjen, sier Nilsen.

Derfor må selskapet finne løsninger som gjør dette mulig.

Krevende tid

Widerøe har i dag redusert antall flyginger med opp mot 50 prosent.

Stein Nilsen i Widerøe

Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

Foto: Einar Aslaksen

I forrige uke fløy 38 000 passasjerer med selskapet. Ved inngangen til denne uka er antallet i overkant av 2000 om dagen. Det utgjør litt over 25 prosent av det normale.

Mange av disse passasjerene er folk på veg til sykehus eller jobb på oljeinstallasjoner. Nilsen sier selskapet vil strekke seg langt for å kunne gjennomføre flyginger framover.

Sist uke la regjeringa fram tiltak til flybransjen. Blant annet oppheves flypassasjeravgiften og flyplassavgiften fjernes.

Nå håper Nilsen på enda kraftige tiltak og peker på arbeidsgiveravgifta.

Haanshuus sier det er en svært krevende tid for luftfarten.

– Det vi står oppe i nå kan vanskelig sammenliknes med noe tidligere. Alt er usikkert. Det forandres fra time til time. Det liten tvil om at det er stor usikkerhet.