Samling i bunn for Glimt

Tippeligaklubben Bodø/Glimt er nervøs for om spillelisensen holder, har bunnskrapt kasse og milliongjeld, men det ventes likevel ikke bråk når klubbmedlemmene møtet til årsmøte i ettermiddag, skriver NRK-kommentator Knut Eirik Olsen.

Runar Berg i Bodø/Glimt

SLITER: Bodø/Glimt kan prise seg lykkelig over at en fotballklubb ikke drives etter de samme økonomiske retningslinjer som bedrifter i næringslivet ellers. Her er Runar Berg, som skal spille gratis for klubben denne sesongen.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Kommentatorbanner Knut Eirik Olsen
Foto: NRK

Den økonomiske situasjonen for klubben er så svak at det vil gjøre galt verre å legge opp til bråk og palassrevolusjon når regnskap skal godkjennes og nytt styre velges.

Budsjettbom

På årsmøtet blir det i stedet samling i bunn om en vei ut av uføret, noe som kan bli vanskelig nok. Det avgående styret, og administrasjonen må likevel forberede seg på å svare på kritikk om hvordan det kunne være mulig for en klubb som hadde budsjettert med fire millioner kroner i overskudd, endte opp med et underskudd på nesten ni millioner når året var omme.

Alle økonomiske parametre i Bodø/Glimt forteller om en bedrift som virkelig sliter, og klubben bør prise seg lykkelig over at en fotballklubb ikke drives etter de samme økonomiske retningslinjer som bedrifter i næringslivet ellers.

-Truer klubbens eksistens

Regnskap Bodø/Glimt

Tallene for året 2008 forteller om en negativ utvikling som har løpt løpsk for klubben.

Foto: Eva Berget / NRK

Tallene for året 2008 forteller om en negativ utvikling som har løpt løpsk for klubben. Egenkapitalen er negativ og på rundt 20 millioner kroner, og arbeidskapitalen er på minus 14,5 millioner kroner.

I klubbens årsberetning sier styret selv at ”den vedvarende negative egenkapitalen utgjør klubbens største utfordring”. Situasjonen er så alvorlig at denne ”likviditetsunderskuddsbølgen” truer klubbens eksistens.

Inntektssvikt og tunge lån

I resultatregnskapet går det fram at klubben i fjor i Tippeligaen hadde lavere sponsorinntekter enn de fikk i Adecco-ligaen året før. Den samlede gjelda er nå over 41 millioner kroner mot rundt 28,5 millioner kroner året før.

Klubben er sikkert glad for rentenedgangen, men det hjelper lite når det blir problematisk å se kreditorene i øynene og at det kanskje ikke er penger i kassa når lønningene skal utbetales.

Hodet over vann?

Det som kan bidra til at Glimt klarer å holde hodet over vannet økonomisk, og hindre at spillelisensen kommer under press, er klubbens ansvarlige lån, blant annet fra DA-systemet i Bodø på 8,25 millioner kroner. De kan omgjøres til egenkapital fordi slike lån ikke har prioritet ved konkurs.

Enkelt sagt kan slike lån ende som tilskudd til klubben.

I tillegg har ikke Glimt regnskapsført verdien på spillerstallen, og spillersalg vil i alle fall sikre penger til daglig drift og betale de aller mest nødvendige regningene.
Og vips er en i en mye bedre økonomisk situasjon enn det kan se ut som fra tallene i regnskapet.

Tung snuoperasjon

Det nye styret til Glimt må sette i gang en tøff snuoperasjon der inntekter må stemme med utgiftene.

Klubben har for det første behov for at långivere og kreditorer har et hjerte som banker for den lokale toppserieklubben.

Deretter blir alle avtaler om lønninger til spillere og administrasjon reforhandlet, og en må gå gjennom hele organisasjonen for å finne ut hvor det kan kuttes.
Det kan føre til at spillerstallen kan bli slanket og at alle deler av klubben som ikke har noe med Tippeligaen å gjøre, blir gjennomgått.

Nordlands stolthet

Årsmøtet i ettermiddag blir et av klubbens aller viktigste. Den nye ledelsen får krav på seg til å rydde opp og til å vise at den kan kombinere driften av en toppserieklubb og handteringen av en økonomi som er klubbens verste fiende.
Håpet for alle tilhengere av Bodø/glimt er at 2009 blir sesongen der ordene til selskapets revisor blir gjort til skamme: ”Vi vil presisere at det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift”.

Denne revisor-setningen fortjener et ”lykke til” til alle som påtar seg den tunge oppgaven med å berge Nordlands stolthet.