Valget fylkene «glemte»: – Veldig trist, sier Márjá (19)

Samiske ungdomspartier fikk bare deltatt i tre skoledebatter. Dermed går unge glipp av noe viktig, mener Márjá Petersen.

ENGASJERT: Márjá skulle gjerne sett at samepolitikk ble løftet opp i skolevalget.

ENGASJERT: 19 år gamle Márjá skulle gjerne sett at samepolitikk ble løftet høyere opp på agendaen.

Foto: MARGRETHE PETERSEN

I høst, som tidligere, har det blitt arrangert skolevalg.

Rundt om på skolene har det vært debatter med ungdomspartier.

Ordningen strekker seg tilbake til 1989, og spiller en viktig rolle for å øke interessen og kunnskapen om politikk og valg blant ungdom.

Tirsdag var resultatet klart: Fortsatt rødgrønt flertall. Men der Frp øker mest. Valgresultatet ble bredt meldt ut av landets mediehus.

Men det du kanskje ikke har hørt like mye om denne uka, er sametingsvalget. Et valg som foregår samtidig som stortingsvalget.

Det er kanskje ikke så rart, når de samiske ungdomspartiene langt på vei blir ignorert i planleggingen av skolevalget, påpeker Márjá Viktoria Langmo Petersen fra Saltdal.

– Når det kommer til for eksempel Rognan, Fauske, Bodø – så har jeg opplevd at det er lite interesse på skolene for å ha en skolevalg med samiske ungdomspartier.

– Jeg synes det er veldig, veldig trist og jeg skjønner ikke hvorfor. Men noe av det kommer nok av for lite kunnskap, sier Petersen til NRK.

Márjá Viktoria Langmo Petersen

VIL GJERNE DEBATTERE: Márjá Viktoria Langmo Petersen (NSR).

Foto: svein harald lian

Hun stiller som 8.-kandidat på valglista til Vesthavet valgkrets for Norske Samers Riksforbund (NSR), og vil gjerne fortelle unge om sine kampsaker.

– Nemlig å styrke samisk språk og kultur.

– Mange samer går på skole. Derfor er det viktig å formidle at samer eksisterer, og at det er valg til Sametinget også.

Føler seg tilsidesatt

Maren Benedicte Nystad Storslett leder ungdomsutvalget til NSR, NSR-N.

Også hun er kritisk til at fylkene, som koordinator av skolevalgene, rett og slett ser ut til å glemme at det også er et sametingsvalg.

– I år har det bare vært tre skoledebatter nasjonalt som har inkludert sametingsvalget. Det var kun i Troms og Finnmark fylke. Dette er også det eneste fylket som har tatt direkte kontakt med oss, for å be om innspill og tanker, sier Storslett til NRK.

Maren Benedicte Nystad Storslett, leder av Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U)

VIL BEDRE DIALOGEN: Maren Benedicte Nystad Storslett, leder av NSR-N.

Foto: Privat

De sendte henvendelser til Nordland, Trøndelag, Innlandet og Viken tidligere i august hvor de etterlyste informasjon om skolevalget.

– Trøndelag svarte at det skulle være skolevalg i anledning stortingsvalget, men ikke noe tilsvarende opplegg for sametingsvalget. Men at de takket for innspillet, og skulle ta det med seg inn mot valget i 2025.

Problemet er bare at Trøndelag ga akkurat samme svar i forkant av det forrige valget, i 2017. Også da svarte de at de skulle se på saken.

– Jeg føler det er et demokratisk problem. At vi blir systematisk tilsidesatt. Vi ønsker å delta, men blir ikke gitt muligheten, understreker Storslett.

– Og skal det være vårt ansvar å ta kontakt og koordinere? Eller kan vi heller forvente å bli invitert inn i samtalene, slik at vi isteden kan bruke tid på politikken.

Fra en av de tre skoledebattene som faktisk fant sted.

Fra en av de tre skoledebattene som faktisk fant sted.

Foto: NSR

Beklager

Norsk senter for forskningsdata, NSD, opplyser til NRK at det er 387 skoler som har arrangert skolevalg.

«12 skoler har avholdt sametingsskolevalg og levert resultater til oss fra dette», skriver de i en e-post. Dette er mer enn en halvering siden 2013.

Manglende fokus på sametingsvalget kan føre til at unge ikke får kjennskap til samepolitiske saker. Og derigjennom ta del i det samiske demokratiet.

Maria Tanem Møller, seksjonsleder ved Trøndelag fylkeskommune, bekrefter at de ble kontaktet av NSR-N i slutten av august.

– Det er riktig at vi i korrespondansen bekreftet at vi ikke hadde tatt med de samiske ungdomspartiene i planlegginga.

– Jeg skrev at vi gjerne ville ha en dialog etter skolevalget nå. Men var da ikke klar over at den samme beskjeden også var gitt for fire år siden. Det er bare å beklage.

De skal nå ha et internt evalueringsmøte, hvor de skal sette sametingsvalget på dagsorden. Målet er å ikke glemme det i neste runde.

– Vi har et særskilt ansvar for det sørsamiske området. Det er relevant at de utfordrer oss. Vi skal forbedre dette inn mot neste valg.

Peker på Sametinget

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen i Nordland viser på sin side til noen retningslinjer de må forholde seg til, og skylder også på Sametinget for at det ble som det ble:

Kari Anne Andreassen

SENDTE INFO.: Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Fylkestingets kontor sendte ut informasjon til Sametinget i vår om planlagte datoer for skoledebatter og skolevalg. Det har ikke kommet tilbakemelding fra Sametinget på denne henvendelsen. På bakgrunn av manglende respons har det vært vanskelig for oss å ta dette videre.

Kommunikasjonsdirektør Liv Inger Somby hos Sametinget svarer at de ikke har noe ansvar for å informere politiske partier.

– Nordland fylke må sende info til partier og politiske lister direkte, kontrer hun.

Valgvinner etter skolevalget ble for øvrig NSR, med 26,5 prosent av stemmene. Mens Ap fikk 23,5.