NRK Meny
Normal

Bruker titalls millioner på nye togstopp til allerede overfylte tog

Staten bruker over 60 millioner kroner på nye togstopp mellom Bodø og Fauske, men de vil ikke bruke penger på nye togsett til de overfylte pendlertogene. – Helt forkastelig, mener samferdselsråden.

Tove Mette Bjørkmo, samferdselsråd i Nordland

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo, er oppgitt over prioriteringen til regjeringa.

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Det er ikke bra nok. Det er så mange som bor i denne regionen som pendler. Da er det forkastelig at ikke Salten skal få et bedre pendlertilbud, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Flere togstopp

Mens kapasiteten på pendlertogene i Salten er sprengt, er regjeringas svar å opprette flere togstopp for å ta imot enda flere passasjerer.

– Det nytter ikke med flere togstopp hvis det ikke er plass i toget, sier en oppgitt samferdselsråd.

60 millioner kroner skal brukes på nye togstopp mellom Bodø og Fauske. Ett ekstra togsett i rushtida koster 3,4 millioner kroner. Men samferdselsdepartementet sier nei.

– Vi har argumentert med at det er enda flere som vil reise når det blir flere togstopp. Da trenger vi lengre tog og flere krysningsspor. Det var de ikke helt med på.

Hun mener et godt pendlertilbud er særlig viktig når det snakkes om kommunesammenslåing.

– Kommunikasjonen blir en viktig brikke.

(Artikkelen fortsetter under)

Nordlandsbanen
Foto: Rune Fossum

Fnyser av oppgraderingsmidler

Marius Meisfjord Jøsevold

Marius Meisfjord Jøsevold, leder i Nordland SV.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Regjeringa gir nå 34 millioner kroner til oppgradering av jernbanen ved Reitan i Bodø, men den summen imponerer ikke leder i Nordland SV.

– 34 millioner er å kaste blår i øynene på befolkningen i Salten. Det blir ikke fulgt opp med de bevilgningene som egentlig skal til for å løfte denne delen av tognettet til den samme standarden som resten av Norge, sier Marius Meisfjord Jøsevold.

Han viser til investeringene på InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad, som skal være ferdig utbygd innen 2024.

– Her skal det brukes milliarder av kroner på det sentrale østlandsområdet. Da er 34 millioner til Salten ingenting.

– Kapasiteten øker

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet tror Nordland fylkeskommune er glade for at det blir investert statlige kroner i Saltenpendelen,

(artikkelen fortsetter under)

Her kommer togstopp på Tverlandet utenfor Bodø

17. august neste år skal togstoppet på Tverlandet stå ferdig.

Foto: Anne Rognes/Jernbaneverket

– Alt dette bidrar til økt kapasitet på Saltenpendelen. Det er riktig at Samferdselsdepartementet ikke har prioritert flere tog på denne strekningen fra desember i år. Det betyr ikke at vi har konkludert på mulighetene for mer togkapasitet for framtidige år. Vi hadde møte med Nordland og Bodø for få uker siden om dette temaet, og vi oppfordret fylkeskommunen om å søke på nytt for neste år, sier Aarset til NRK.no.

Samferdselsdepartementet får søknader fra flere fylkeskommuner kvart år, om endringer i togtilbudet.

Noen tiltak går vi videre med, andre får avslag. I år har vi konkludert med å prioritere økt togtilbud på Trønderbanen og Sørlandsbanen, sier statssekretæren.