NRK Meny
Normal

Saltenposten fortsatt på egne bein

A-pressen får likevel ikke kjøpe seg opp i Saltenposten. – Det betyr at det fortsatt vil være aviskonkurranse i Indre Salten, noe både lesere og annonsører vil nyte godt av, sier sjefredaktør Frank Øvrewall.

Saltenposten-ansatte skal stå på egne bein

GLADE: F.v Sylvia Bredal, Maria Trondsen, Helge Simonsen og Arild Bjørnbakk i Saltenposten skal stå på egne bein - også i framtida.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Odd Øye som eier en rekke småaviser i Norge og Helgelands blad har benyttet seg av forkjøpsretten, og har i tillegg fått med seg noen lokale investorer for å kjøpe 38,7 prosent av aksjene i Saltenposten.

– Fortsatt aviskonkurranse

Enkelte av avisens aksjonærer fryktet at A-pressen skulle ta over og deretter legge ned Fauskeavisa, som har gått med overskudd. Redaktør Frank Øvrewall i Saltenposten mener alle i Indre Salten har grunn til å glede seg over resultatet, skriver Saltenposten.

– Det betyr at det fortsatt vil være aviskonkurranse i Indre Salten, noe både lesere og annonsører vil nyte godt av, sier han.

Han understreker at det aldri var frykt for at A-pressen ville kjøpe opp Saltenposten for å legge den ned. Men et oppkjøp ville gitt A-pressen mulighet til å samordne Saltenposten og Avisa Nordland.

Helgelands Blad kjøper

Tillitsvalgt Linda Engan og direktør Geir Olsen i Saltenposten

Tillitsvalgt Linda Engan og direktør Geir Olsen i Saltenposten.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Dagens aksjonærer hadde frist til 15. mai med å melde fra om de ønsket å benytte seg av forkjøpsretten de har etter aksjeloven. Da fristen gikk ut ved midnatt, hadde til sammen syv aksjonærer meldt fra om at de ønsket å kjøpe aksjene. Det er både aksjonærer lokalt og utenfra, blant dem Odd R. Øie og Helgelands Blad som kjøper aksjene. De blir nå fordelt ut fra hvor mange akjser disse kjøperne har fra før.

I alt er det 774 aksjer som dermed skifter eier.