Hopp til innhold

Får ikke storby-penger likevel

Salten politidistrikt får neppe et såkalt storbytillegg selv om Bodø har passert 50 000 innbyggere. Men politimesteren håper på økte ressurser likevel.

Politimester Geir Ove Heir

Politimester Geir Ove Heir får nye stillinger, men ikke så mange penger han hadde håpet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det var stor feiring da Bodø passerte 50.000 innbyggere tidligere i 2014. Fra å være en stor småby, har Bodø nå definert seg selv som en «liten storby».

Med det nye innbyggertallet kunne det også komme mer penger. Politiet i Salten hadde mulighet til å få et såkalt «storbytillegg» som de største byene får. Når en by passerer 50.000 innbyggere har det vært automatikk at pengene deles ut.

For Bodøs del, ville pengene kunne utgjøre 10 til 15 millioner kroner.

Får ikke tillegget

Men politimester Geir Ove Heir i Salten må trolig se langt etter dette tillegget. Politireformen, som skal føre til færre politidistrikter, gjør at politidirektoratet tenker annerledes når det gjelder fordelingen av pengene, sier han.

Men Salten politidistrikt har fått flere ressurser i form av stillinger.

– Det førte til at vi i fjor fikk ti nye politibetjentstillinger. Det skal vi også få til neste år, det ser vi på budsjettet, sier Heir.

Forbereder seg på to distrikter

Politimesteren i Salten ser på ressursfordelingen at Politidirektoratet har begynt å forberede to politidistrikter i Nord-Norge.

– Vi la merke til det i fjor, at både Troms og Salten fikk nye stillinger, mens de andre distriktene ikke fikk det. Så vi ser at det dreies mot et nytt system hvor det blir to politidistrikter i Nord-Norge.

Budsjettet for Politidirektoratet forventes å være klart i begynnelsen av februar. I Salten er det først og fremst driftsmidler som er nødvendig, men distriktet trenger også flere jurister og sivile stillinger i tillegg til politibetjenter.

– Slik jeg har sett det de tre årene jeg har vært politimester i Salten, så forstår jeg at Salten ikke har vært av de politidistrikter som har vært høyt prioritert. Vi håper at dette snur nå, avslutter han.

- Det blir en gledens dag når Bodø runder 50.000

– Det blir en gledens dag når Bodø runder 50.000, sier politimester Geir Ove Heir i dette innslaget fra mai 2013. Men tillegget han håpet på, har uteblitt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell.