Hopp til innhold

Saksøker staten for å få flyttet ny kommune­grense

Kommunereformen har nå ført til at staten blir saksøkt av en kommune som er misfornøyd med de nye grensene. Det er første gang dette skjer siden det ble mulig sist nyttår.

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

Fellesnemnda for de tre kommunene i nye Narvik kommune varslet i september at de ville gå til sak mot staten, fordi de er uenige i grensa regjeringen har tegnet opp i forbindelse med kommunereformen.

Nå er søksmålet sendt.

– Grensa er helt unaturlig tegnet opp, sier ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik til NRK.

Det er fylkesnemnda for de tre kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord som saksøker. De mener inndelingsloven ikke er fulgt.

– Vi mener at de har brutt regler som gjør at vedtaket bør være ugyldig. Regjeringen har ikke hørt på innspillene verken fra kommunen eller fylkesmannen, og vi føler oss ikke hørt, sier Edvardsen.

Departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver til NRK at departementet ikke kommenterer saker som er brakt inn for domstolene.

Historisk søksmål

Fra og med 1. januar 2018 var det mulig for kommuner og saksøke staten, dersom det oppstår uenighet om lovforståelsen.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) sier de er positive til denne muligheten. Kommunikasjonsdirektør i KS, Liv Merete Wiker, skriver i en e-post til NRK at det er riktig at en tredjepart, her domstolen, kan avgjøre innhold dersom stat og kommune er uenig.

– Tidligere måtte kommunene bare akseptere statens avgjørelse, mens de nå kan utøve skjønn, og ved uenighet med staten få prøvet saken for retten, skriver kommunikasjonsdirektør i KS, Liv Merete Wiker i en e-post til NRK.

Hun mener ordningen understreker at staten er bundet av loven, og at ordningen derfor også styrker kommunenes rettsstilling.

Grensa avgjør millioninntekt

Det kommunene i nye Narvik spesielt reagerer på er at grensa gjør at kraftverk og oppdrettsanlegg i Tysfjord, vil havne i nye Hamarøy kommune, og dermed skape millioninntekter til Hamarøy.

– Grensa er tegnet opp som en bue for å få med kraftverk og næringsområder inn i nye Hamarøy. Det er det vi reagerer på, sier Narvik-ordføreren.

Ordførerkandidat Rune Edvardsen i Narvik Ap

Ordfører Rune Edvardsen håper kommunene kan bli enige, uten at saken havner hos domstolen. Men per i dag råder det stor uenighet mellom kommunene og departementet.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

De tre kommunene håper å komme til enighet uten søksmål. Kommunalminister Monica Mæland (H) har selv sagt at dersom kommunene blir enige om en ny grense på egen hånd, vil departementet godta dette.

– Ministeren sier at den beste løsningen er at vi setter oss ned og blir enige om grensa. Blir vi enige skal hun ikke stille seg i veien for enigheten, sier Narvik-ordføreren.

Hamarøy har godtatt grensa regjeringen har satt.

Årsaken til at søksmålet ble sendt mens de nye Narvik-kommunene fremdeles forhandler seg imellom, er at dette er siste sjansen de har til å sende søksmålet. Hadde de ventet, ville det vært for sent.

– Skulle vi ikke bli enige, så har vi fremdeles søksmålet å se til, sier Edvardsen.