Sakkyndig beklaget at han anslo tiltaltes mentale alder til 9–12 år

En rettspsykiatrisk sakkyndig uttalte i dag at faren som er tiltalt for å ha drept sin tre måneder gamle datter, har en mental alder tilsvarende 9 til 12 år. Likevel er aktor og forsvarer enig om at mannen i 30-årene er strafferettslig tilregnelig.

Aktor erik Thronæs og forsvarer Svein Holden

I Alstahaug tingrett står en far denne uka tiltalt for å ha filleristet sin tre måneder gamle datter slik at hun døde. Her aktor Erik Thronæs (t.v.) og mannens forsvarer Svein Holden.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I dag var det de sakkyndige sin tur å uttale seg i rettssaken hvor en mann i 30-årene er tiltalt for mishandling og drap på sin tre måneder gamle datter.

Den tiltalte faren har blitt karakterisert som lettere psykisk utviklingshemmet. Rettspsykiatrisk sakkyndig Steinar Nilsen uttalte i Alstahaug tingrett i dag at hans mentale alder tilsvarer mellom 9–12 år.

Steinar Nilsen, rettspsykiatrisk sakkyndig

Rettspsykiatrisk sakkyndig Steinar Nilsen uttalte i dag at den tiltalte har en mental alder tilsvarende 9–12 år, men beklaget senere dette.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Den sakkyndige beklaget senere formuleringen fordi han mente man står i fare for å bringe inn et annet moment i vurderingen av hvor tiltalte står i straffeloven.

Men mannens forsvarer Svein Holden presiserer at det ikke er omstridt hvorvidt tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

– Spørsmålet om tiltalte er tilregnelig bestrides på ingen måte fra vår side, selv om han muligens har en mental alder som er lavere enn 15 år, sier Holden.

Han mener det sentrale blir om tiltalte forsto hva konsekvensene kunne være av den behandlingen han utsatte datteren for.

– Da vil mental modenhet og evne til å trekke konklusjoner av egen atferd være viktig.

– Forferdelig at hun er borte

Forsvarer Svein Holden

– Han har forklart at han var en normal pappa på alle vis. Men så har vi jo denne tiltalen i bakhodet, sier mannens forsvarer Svein Holden.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mannen i 30-årene har ikke erkjent straffskyld i rettssaken som går i Alstahaug tingrett denne uka.

Familien fra Nordland var på besøk hos slekt i Oslo i jula 2017, da babyen ble akutt skadet og fraktet til Ullevål sykehus. 7. januar 2018 dør jenta av skadene. På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet.

I dag forklarte tiltalte at han tilbrakte mye tid sammen med barna, og likte å leke med dem. Det som har skjedd beskriver han som «forferdelig».

– Hva er forferdelig, spør forsvareren hans.

– At hun ikke er her, sier tiltalte.

– En voldsom kraft

Aktor Erik Thronæs

– Retten har fått en beskrivelse av den diagnosen han har. Så blir det opp til retten å vurdere hva han forsto da han utsatte barnet for alvorlig vold, sier aktor Erik Thronæs.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Også aktor Erik Thronæs mener tiltaltes mentale alder er viktig for å få fram i hvilken grad den tiltalte forsto konsekvensene av volden han utsatte datteren for.

– Hans intelligensnivå har betydning i forhold til vurderingen av skyld, sier aktor Erik Thronæs.

De sakkyndige har også redegjort for hvilke skader som ble avdekket da hun ble obdusert. Rettsmedisiner Arne Stray Pedersen undersøkte spedbarnet da hun kom på sykehuset i romjula 2017.

– Spedbarnet var bevisstløst da hun kom inn og ble aldri bevisst. Hjernen svulmet opp rett etter at barnet kom på sykehus. Situasjonen ble forverret.

Arne Stray Pedersen, rettsmedisiner

Arne Stray Pedersen, rettsmedisiner

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Obduksjonen viste at hjernen til spedbarnet hadde store skader i som ikke var forenelig med overlevelse, sier rettsmedisiner Arne Stray Pedersen som gjorde obduksjonen 8. januar 2018.

Tiltalte sitter rolig mellom sine to forsvarere og ser ned i bordplaten mens detaljene rundt skadene på hans datter blir gjennomgått.

Skadene på spedbarnets hode og hjerne tyder på at det har vært enda mer kraft enn det tiltalte viste i rekonstruksjonen.

Det er voldsomme krefter som skal til for å få disse skadene. Det må ha vært brukt mer kraft enn han viste under rekonstruksjonen. Det har vært en voldsom sleng på hodet.

– Kan ett par sekunder kraftig risting medføre død, får rettsmedisineren spørsmål om fra retten.

Det kan jeg ikke utelukke, sier Stray Pedersen.

Les også: Kraftig vekst i antall anmeldelser av vold mot barn.