NRK Meny
Normal

Korrupsjonstiltalt rådmann avskjediget

Rådmannen i Rana ble påspandert gratisferie i Tyrkia og fikk kjøpe en leilighet under takst av en sentral næringstopp i kommunen. I dag ble Sigmund Johnsen avskjediget med umiddelbar virkning.

Video Oppsagt rådmann

Rana kommune legger i dag fram forslaget til sluttavtale for den permitterte og korrupsjonstiltalte rådmannen Sigmund Johnsen. Ordfører Kai Henriksen (H) og Allan Johansen (Frp).

Kommunestyret i Rana har i dag behandlet skjebnen til den korrupsjonstiltalte rådmannen i Rana.

– Med 22 mot 15 stemmer har vi vedtatt å avskjedige rådmannen med umiddelbar virkning, sier Rana-ordfører Kai Henriksen (H) til NRK.no.

Ordføreren opplyser at kommunen har forsøkt å forhandle fram til en sluttavtale om økonomiske vilkår med rådmannen uten å lykkes.

– Senest i går kveld ble det gjort forsøk. Det har ikke stått på kommunens vilje, vi har strukket oss hver langt. Men beklageligvis valgte rådmannen å avslutte.

Kommunens begrunnelse for oppsigelsen er sviktende omdømme og manglende tillit til sin tidligere rådmann. Henriksen sier det hastet å få en avklaring.

– Rana kommune må ivareta sine interesser. Vi har 2.300 ansatte og et uavklart lederskap. Vi kunne ikke vente lenger, sier Henriksen.

Ordføreren sier hele denne saken har vært beklagelig for Rana kommune.

– Ikke mist fordi situasjonen har vært uavklart så lenge.

Sluttpakke?

Rådmann Sigmund Johnsen i Rana

TILTALE: Rådmann Sigmund Johnsen har tidligere beklaget alt oppstyret rundt ferieoppholdet i Tyrkia, og leiligheten han kjøpte under takst hos en lokal næringslivsaktør og venn.

Foto: Øystein Nygård

Ordføreren sier han ikke har oversikt over hvor mye oppsigelsen vil koste kommunen i sluttvederlag.

– Det har vært en del uklarheter knyttet til Johnsens arbeidsforhold, blant annet til pensjonsavtalen. Dersom Sigmund Johnsen mener han er uberettiget oppsagt, regner jeg med at dette vil komme opp i en eventuell sak mot kommunen.

– Blåser i arbeidsmiljøloven

Sigmund Johnsens advokat, Amund Fougner ved Hjort advokatbyrå i Oslo, mener at kommunen ikke har sitt på det tørre når de nå velger å si opp rådmannen.

– Her har de fullstendig sett bort fra arbeidsmiljølovbestemmelsen om hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til en oppsigelsessituasjon, sier han.

Savnet drøfting

Fougner reagerer spesielt på at det ikke skal ha vært en drøfting før oppsigelsen.

– Men kommunen sier at de har forsøkt å forhandle med Johnsen?

– Det har vært forhandlinger, men det har ikke lykkes å komme fram til en løsning. Det gir heller ikke kommunen adgang til å avskjedige ham, sier Fougner, og fortsetter:

– Det foreligger ingen oppsigelsesgrunn før han eventuelt er dømt.

Ap stemte imot

Vedtaket ble fattet mot Arbeiderpartiets stemmer.

– Vi har vært opptatt av kommunens rolle som arbeidsgiver. Det har vært forsøkt å komme fram til en minnelig avtale, men det har ikke lyktes. Når saken har utviklet seg slik den har nå, ville vi avvente den saken som nå er i rettsapparatet og komme tilbake til dette senere, sier opposisjonsleder Geir Waage (Ap).

Han mener det ikke er grunnlag for en avskjedige rådmannen, noe han også fremmet forslag om i kommunestyret.

– Vi vil ikke forhåndsprosedere, og mener det beste vil være å avvente rettssaken mot rådmannen, sier Waage.

Tiltalt for grov korrupsjon

Statsadvokaten i Nordland tok i januar ut korrupsjonstiltale mot den permitterte og rådmannen og næringslivstoppen Cafer Karan.

Bakgrunnen er at rådmann Sigmund Johnsen ble påspandert gratisferie i Tyrkia og fikk kjøpe en leilighet under takst av Karan. Begge er tiltalt for grov korrupsjon.

Kontrollutvalget i kommunen har tidligere fastslått at rådmannen brøt de etiske retningslinjene i kommunen.

Anstrengt forhold til rådmannen

Det var i fjor Johnsen ble siktet for korrupsjon, men de folkevalgte valgte da å ha tillit til ham, fordi politiet ikke var ferdig med etterforskninga. I høst overtok Kai Henriksen (H) ordførerkjedet fra Arbeiderpartiets Geir Waage.

Den nye ordføreren i kommunen er misfornøyd med at politiet har brukt så lang tid på etterforskningen.

– Det var signalisert at etterforskninga skulle ta tre måneder, det har nå tatt et helt år, så det vil jeg si har vært ei stor belastning for hele kommunen, sier Henriksen.

Han har tidligere innrømmer at forholdet mellom ham og Johnsen ikke har vært det beste.

– Forholdet har vært en smule anstrengt, men jeg har opplevd at han har stilt opp når det har vært behov for å avklare spørsmål med rådmannen, sa ordføreren til NRK.no tidligre i år.

I januar ble Svenn Harald Johannesen (39) konstituert som ny rådmann i Rana.

– Vi har også gjort et tilleggsvedtak som går på at vi skal iverksette rekruttering av ny rådmann så snart det er mulig, sier Kai Henriksen i dag.

Har beklaget

De involverte har hele tiden nektet straffskyld for korrupsjonsanklagene. Rådmannen har tidligere ikke har lagt skjul på ferieturen og leilighetskjøpet i Tyrkia.

– Jeg har vært åpen om alt og har ikke forsøkt å holde noe hemmelig. Jeg fikk tilbud om å låne leiligheten hans i Tyrkia og takket ja til det. Det er ikke noe galt i å låne hans leilighet. Jeg har flere ganger spurt hva jeg var skyldig Karan, men fått til svar at han ikke ville ha noe, sa Johnsen til NRK.no i fjor.

Kommunen har betydelige forretningsmessige forbindelser til Karan. Sistnevnte er leietaker i Stakobygget, der Karan driver restaurant, og der Rana kommune nå planlegger et kunnskapssenter.

Strafferamme på ti år

Video Permittert rådmann tilbake på jobb

Permittert rådmann tilbake på jobb

Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år. Straffesaken starter i Rana tingrett 4. juni, og det er satt av åtte dager til saken.

Video Rådmann i Rana får støtte

Rådmannen i Rana får støtte

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.