Så ofte hindrer dårlig vær ambulansefrakt i nord

NRK har undersøkt hvor ofte været faktisk innvirker på pasientfrakten i nord etter at helseminister Bent Høie foreslo å legge ned døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap i Narvik og Lofoten.

Roy-Inge Jenssen i Luftambulansen

Roy-Inge Jenssen, operativ rådgiver ved Luftambulansetjenesten ANS, peker på ambulansehelikopterbasen på Evenes, som ble satt i drift 1. mai i fjor.

Foto: Adrian Dahl Johansen

Forslaget til Høie innebærer at pasienter som trenger akuttmedisinsk behandling ved et av disse sykehusene i framtiden må fraktes til andre sykehus i regionen. Det innebærer enten Harstad, Stokmarknes, Bodø eller Tromsø.

I Nord-Norge har lokalsykehusforkjemperne blant annet brukt argumentet om mye dårlig vær og lange avstander for å stoppe disse planene. Men er været i nord spesielt dårlig?

NRK har kontaktet Luftambulansetjenesten ANS og Statens vegvesen for å få svaret.

– Svært god luftambulanseberedskap i nord

Statistisk blir mellom 10 og 15 prosent av forespørslene om bruk av ambulansehelikoptrene i Nord-Norge avbrutt eller avvist på grunn av dårlig vær, sier Roy-Inge Jenssen, operativ rådgiver ved Luftambulansetjenesten ANS.

Er det en stor prosentandel?

– Egentlig ikke. Man må også se dette i forhold til den øvrige luftambulanseberedskapen. I Nord-Norge er vi godt dekket med både ambulansefly og ambulansehelikopter. I tillegg har vi Seaking redningshelikopter som har en svært høy gjennomføringsgrad på sine akuttoppdrag.

Det vil være i enkelte ekstreme tilfeller med underkjølt nedbør eller ekstremt sterk vind at ingen av disse kan fly. Det skjer et par ganger i året, ifølge Jenssen.

Sjeldent stengte veier

Ifølge Statens vegvesen er heller ikke stengte bruer og veier et stort problem i regionen. 17 ganger var Tjeldsundbrua på E10 mellom Harstad og Narvik stengt grunnet dårlig vær i 2015. De aller fleste tilfellene i perioder på cirka 10 minutter. Regulariteten på fergesambandet mellom Fiskebøl og Melbu var i 2015 på nesten 99 prosent (tall per november).

Geir Jørgensen

Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland.

Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

På stamveinettet vårt er det svært sjeldent at veier og bruer er stengt grunnet vær. Det er mer andre hendelser som bilberging som gjør at veiene stenges i kortere perioder, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland.

Ifølge Jørgensen kan også utrykningsfartøy i mange tilfeller slippes gjennom selv om bilbergingen er startet.

Trenger man da å være bekymret dersom man som pasient blir akutt syk i Lofoten eller Narvik-regionen uten akuttkirurgisk beredskap i fremtiden?

– Jeg kan uttale meg om veiene i min region, og de er svært sjeldent stengt. Det er heller ingen fjelloverganger eller slikt som er til hinder, sier Jørgensen.

Mener været er et problem

Sykehusalliansen i Narvik mener man må planlegge med et akuttmedisinsk tilbud som også er til stede ved de få tilfellene der været faktisk spiller inn.

Vi kan komme i en situasjon der ulykka skjer nettopp når ambulansehelikopteret ikke kan ta av. Vi mener vi må gi et akuttkirurgisk tilbud som er det samme uansett om det er sommer eller vinter.

Bjørn Bremer / Prosjektleder i Sykehusalliansen

I dag arrangerer Helse Nord er større konferanse i Bodø om fremtiden til akuttkirurgiske tilbudet ved lokalsykehusene i Nord-Norge.