NRK Meny
Normal

Høyesterett sa nei til overgrepsdømt mann

Mannen i 60-årene som ble dømt for å ha seksuelt misbrukt en mindreårig, psykisk utviklingshemmet jente fikk anken forkastet av Høyesterett.

– Det er godt at fornærmede nå kan legge denne saken bak seg, sier politiadvokat Linda Rømma til Helgelands Blad.

Mannen i 60-årene ble i januar i år dømt til tre års fengsel i Hålogaland lagmannsrett for seksuelle overgrep mot en kvinne han hadde på avlastning over flere år.

Han sto tiltalt både for å ha utnyttet noens psykiske utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang, for å ha seksuell omgang med person under 18 år som står under hans omsorg og for å være i besittelse av framstilling av seksuelle overgrep mot barn.

Retten dømte mannen på alle punktene, men gjorde 18 måneder av dommen på tre år betinget.

Mannen ble også dømt til å betale 100.00 kroner i erstatning til kvinnen.

Dømt i tingretten

Mannen sto i fjor tiltalt i Alstahaug tingrett og ble også der dømt til fengsel i tre år, men kun tolv måneder av straffen ble gjort betinget.

Tingretten reagerte på at mannen forsøkte å konstruere bevis og på at han forsøkte å svekke den fornærmede kvinnens forklaring.

«At tiltalte har benektet ethvert kjennskap til forholdene, lagt all skyld på fornærmede og angrepet fornærmedes troverdighet anses å ha forsterket krenkelsen», sto det i dommen.

Anket til Høyesterett

Mannen har imidlertid hele tiden nektet skyld i saken, og anket saksbehandlingen og straffeutmålingen til Høyesterett.

Men der fikk han ikke medhold. Dermed er dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

– Min klient mener dommen er uriktig, og er uenig i vurderingen rettsinstansene har gjort. Men avslaget betyr jo at alle de ordinære rettsmidlene er uttømt, sier forsvarer Bendik Falch-Koslung til Helgelands Blad.