Sa nei til miljøvennlig oljeleting

Det finnes miljøvennlige alternativer til seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen. Men Oljedirektoratet sa nei.

BOS Atlantic

Seismikkfartøyet 'BOS Atlantic' undersøker nå havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen, ved hjelp av tradisjonell seismikkskyting.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det hevder både forskere og leteselskap NRK har vært i kontakt med.

Kontroversiell seismikk

Oljedirektoratet er i full gang med lete etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen med den tradisjonelle og omdiskuterte metoden seismikk. Fiskere, forskere og miljøvernere hevder dette skremmer fisken. Men det fines en annen metode - såkalt seabed-logging eller EM-metoden.

Elektromagnetiske bølger

Administrerende direktør Terje Eidesmo i Electromagnetic Geoservices AS leter etter olje og gass ved hjelp av elektromagnetiske bølge, nede på havbunnen. Det uavhengige teknologiselskapet i Trondheim er i dag et av tre selskap i verden som kan lete ved hjelp av denne metoden. Men trønderne har ikke blitt kontaktet at Oljedirektoratet.

- Nei dessverre, vi har ikke mottatt noen henvendelser, sier Eidesmo.

Han bekrefter at et EMGS-fartøy kunnet gått over leteområdene i nord og fått gode indikasjoner på om hvorvidt det finnes drivverdige forekomster av olje og gass.

- Våre målinger identifiserer elektrisk motstand i undergrunnen, herunder drivverdige hydrokarbon­reservoarer. Data, presentert som kart og 2D tverrsnittbilder av undergrunnen hjelper oss å lokalisere drivverdige reservoarer og rangere prospekter for boring, forklarer Eidesmo.

Brukt siden 2001

Det første funnet som helt og holdent var basert på seabed-logging, ble gjort i 2001. Siden den gang har metoden så langt gjennomført over 300 undersøkelser for over 50 oljeselskaper, herunder Statoil, BP og Hydro. NRK har vært i kontakt med Schlumberger og OHM, som også benytter seg av denne teknologien, men heller ikke de har blitt kontaktet av Oljedirektoratet.

Doktor og førsteamanuensis Egil Tjåland ved petroleumsinstituttet ved NTNU i Trondheim kjenner godt til den nye teknologien. Han mener Oljedirektoratet kunne tatt i bruk denne letemetoden istedenfor seismikk.

- Ja, definitivt. Med seismikk ser man strukturer og kartlegger undergrunnen. Men metoden gir intet signal om det man finner er olje, gass eller vann. Med EM-metoden har man muligheten til å skille mellom dette, og risikoen for å bore en tørr brønn reduseres, sier Egil Tjåland.

Kartlegging eller oljeleting?

Det er Stortinget og forvaltningsplanen for nordområdene som åpner opp for å se nærmere på hva som er under havbunnen utenfor Loften og Vesterålen. Først i 2010 vil man ta avgjørelsen om det skal sies ja til å bore etter olje her.

Geofysiker Lars Jensen i Oljedirektoratet forsvarer bruk av seismikkskyting i området med oppdraget som er gitt av Stortinget.

- Oljedirektoratet har fått i oppdrag å kartlegge området, og da er seismikk best. Oljeleting er noe oljeselskapene driver med, sier Jensen.

Hva er en kartlegging?

- Vi skal kartlegge de biologiske strukturene i området. På bakgrunn av disse undersøkelsene kan man senere ta avgjørelsen om hvorvidt det faktiske skal letes etter oljeog gass, sier Jensen.

Han ser ikke bort fra at EM-metoden kan tas i bruk i et senere stadium i dette arbeidet.